Zasady przechowywania paliw

Przechowywanie paliw stałych jak i płynnych podlega pewnym zasadom. Od tego uzależniona jest jakość i wydajność procesu spalania.

Węgiel jest mało wrażliwy na zawilgocenie i można go przechowywać dowolnie długo, zarówno w pomieszczeniu wewnątrz domu, jak i poza budynkiem (w szopie, pod wiatą). Drewno musi być jak najlepiej wysuszone, dlatego najlepiej je przechowywać w obszernej wiacie, gdzie będzie wysychało.

Drewno dostępne w handlu jest bowiem zwykle zbyt wilgotne, dlatego najlepiej kupić na początek jego większą ilość (na dwa sezony) i używać dopiero po wyschnięciu.

Pellety przechowywane ponad rok mogą ulec zawilgoceniu i zacząć się rozpadać. Najlepiej byłoby przeznaczyć na nie pomieszczenie sąsiadujące z kotłownią, co umożliwi zastosowanie podajnika, który ułatwi eksploatację kotła.

Wymagania, które muszą być spełnione, gdy zbiornik oleju znajduje się w kotłowni

Słoma musi być chroniona przed wilgocią. Ze względu na jej bardzo małą gęstość, do jej przechowywania trzeba przeznaczyć obszerny budynek gospodarczy.

Gaz płynny wymaga umieszczenia zbiornika paliwa na działce, poza budynkiem. Najtańszy jest zbiornik naziemny, bo jego zainstalowanie jest łatwe, choć niestety zajmuje miejsce na działce i nieco ją szpeci.

Droższe zbiorniki podziemne są niewidoczne, a ponadto można je na sezon zimowy napełniać tańszą mieszanką propan-butan zamiast czystego propanu (butan przestaje odparowywać w temperaturze ok. 00C, co uniemożliwia korzystanie z gazu).

Olej opałowy magazynuje się w zbiorniku umieszczonym w kotłowni lub w sąsiednim pomieszczeniu. Wiążą się z tym dodatkowe wymogi bezpieczeństwa.

opr.: Redakcja