Jakie argumenty przemawiają za ogrzewaniem domu pompą ciepła?

Za ogrzewaniem domu pompą ciepła przemawia szereg argumentów.

Oto tylko niektóre z nich:

  • jest to sposób na korzystanie z darmowej energii z niewyczerpywalnego źródła: gruntu, wody lub powietrza. Stosunek potrzebnej do zasilania pompy energii elektrycznej do uzyskanej darmowej energii cieplnej dochodzi do 1:5;
  • koszt eksploatacji pompy ciepła ograniczony jest do kosztu zakupu energii elektrycznej niezbędnej do pracy sprężarki;
  • wydatki na ogrzewanie domu pompą ciepła prawie nie zależą od zmian cen paliw (np. gazu czy oleju opałowego), spowodowanych wyczerpywaniem się zasobów naturalnych czy międzynarodowymi konfliktami gospodarczymi i politycznymi;
  • w przeciwieństwie do innych źródeł ciepła, urządzenia te są całkowicie bezpieczne (nie grożą wybuchem czy pożarem).

opr.: Redakcja