Czy potrzebne jest pozwolenie na szambo i oczyszczalnię ścieków?

Zanim zdecydujemy się na szambo lub oczyszczalnię ścieków, warto sprawdzić, czy działka spełnia warunki wymagane do uzyskania zgody na jego budowę.

Szambo

Jeżeli lokalizacja szamba była zaznaczona na planie zagospodarowania działki dołączonym do pozwolenia na budowę, wtedy można je zbudować bez żadnych dodatkowych formalności. Jeżeli nie, wykonanie szamba trzeba zgłosić w starostwie powiatowym 30 dni przed rozpoczęciem budowy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Zgodnie z Prawem Budowlanym budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 7,5 m? na dobę wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru jej wykonania przed rozpoczęciem prac budowlanych w starostwie powiatowym (albo urzędzie gminy lub miasta). Jeżeli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, można rozpocząć budowę. Zazwyczaj trzeba jedynie przedstawić projekt oczyszczalni i plan działki z zaznaczoną jej lokalizacją.

Uwaga! Z pozoru wydaje się, że nie ma problemu z uzyskaniem zgody na budowę oczyszczalni. Jednak na niektórych terenach urzędnicy nie godzą się na oczyszczalnię, dlatego przed rozpoczęciem penetrowania rynku warto sprawdzić w stosownym urzędzie, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest w ogóle akceptowana, a jeżeli tak, to czy dowolna, czy należy wybierać spośród ściśle określonych jej rodzajów.

opr.: Monika Czeczotek