Przydomowa oczyszczalnia ścieków a powierzchnia drenażu

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków musimy wziąć pod uwagę powierzchnię drenażu rozsączającego.

Długość ciągów drenarskich oraz powierzchnia, jaką powinny zająć zależy oczywiście od liczby osób wytwarzających ścieki, ale w nie mniejszym stopniu od rodzaju gruntu.

Jeśli firma chce przystąpić do pracy bez sprawdzenia charakterystyki gruntu - głównie jego przepuszczalności, oraz poziomu wód gruntowych, to nie świadczy to dobrze o jej solidności. Zbyt mała powierzchnia drenażu może spowodować, że grunt wokół rur zostanie w ciągu kilku lat uszczelniony substancjami zawartymi w ściekach i oczyszczalnia przestanie funkcjonować. Zdarza się jednak, że nieuczciwe firmy celowo zaniżają powierzchnię drenażu - wówczas ich oferta jest tańsza od konkurencyjnych, a problemy z oczyszczalnią zaczynają się i tak dopiero, gdy okres gwarancji już minął.

Zakładając że typowa 4-5 osobowa rodzina wytwarza w ciągu doby 750 l ścieków można podać orientacyjną długość ciągów drenarskich w różnych gruntach:

  • 25 m - żwiry piaszczyste, piaski grubo równoziarniste;
  • 37,5 m - piaski grubo różnoziarniste;
  • 75 m - piaski średnioziarniste, piaski drobnoziarniste.
Ustalając powierzchnię drenażu rozsączającego trzeba uwzględnić nie tylko liczbę domowników ale i rodzaj gruntu

Długość jednego ciągu nie powinna przekraczać 20 m, dlatego długość przewodu rozdzielczego zasilającego dreny także będzie różna. W dwóch pierwszych przypadkach wystarczy ok. 3 m, w ostatnim będzie potrzebne aż 7 m.

W gruntach gliniastych, o ile w ogóle wykonuje się drenaż, to obsypuje się go tzw. warstwą wspomagającą o dużej przepuszczalności, najczęściej z płukanego żwiru.

opr.: Redakcja