Warunki instalacyjne kotłów olejowych

Kotły olejowe zasilane są ze zbiornika lub zbiorników umieszczonych w domu.

Instalacji na zewnątrz domu raczej się nie praktykuje, bo olej trzeba by zabezpieczyć przed mrozem i spełnić dość ostre wymogi bezpieczeństwa. Zbiorniki paliwa umieszcza się więc w domu, w wydzielonym pomieszczeniu. Zbiornik może znaleźć się też w samej kotłowni, pod warunkiem jednak, że jego pojemność nie przekracza 1 m3, oraz spełnione są wymagania podane na rysunku na następnej stronie.

Zbiornik oleju opałowego umieszczony w kotłowni

Uwaga! Zbiornik musi mieć podwójne ścianki lub umieszcza się go w "wannie" wychwytującej olej w razie wycieku.

opr.: Redakcja