Jaki kocioł do ciepłej wody użytkowej?

Jaki kocioł do ciepłej wody użytkowej?

Wybór odpowiedniego kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej uzależniony jest od wielu różnych czynników. Należy wziąć pod uwagę m. in. miejsce i sposób instalacji, typ budynku oraz zapotrzebowanie na c.w.u.

Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę przepływowo, na bieżąco gdy z niej korzystamy. Moc kotła musi być w związku z tym nawet 3-4 razy większa niż wynika to z zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń.

Wszystkie punkty poboru powinny być usytuowane jak najbliżej kotła, bo inaczej po odkręceniu kranu długo będziemy musieli czekać aż wypłynie wychłodzona już woda znajdująca się w rurach. Jest to uciążliwe, gdy długość rur przekracza 3-4 metry. Ponadto korzystanie z ciepłej wody w kilku miejscach jednocześnie powoduje spadek jej ciśnienia.

Zaletą kotłów dwufunkcyjnych są niewielkie rozmiary.

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem podgrzewają wodę zgromadzoną w zbiorniku. W związku z tym dodatek mocy na potrzeby c.w.u. może być niewielki (zwykle ok. 0,3 kW/osobę). Oddalenie punktów poboru od kotła nie wpłynie na wygodę korzystania z ciepłej wody, bo można zastosować jej cyrkulację, dzięki czemu zaraz po odkręceniu kranu dysponujemy gorącą wodą. Ogranicza nas tylko pojemność zasobnika - z c.w.u. możemy swobodnie korzystać we wszystkich punktach, aż go nie opróżnimy.

Pojemność zasobnika dobiera się zależnie od liczby mieszkańców. Standard to 50 litrów na osobę, przy założeniu że woda podgrzewana jest do 45°C. Wiele zależy jednak od sposobu korzystania z wody. Jeśli np. domownicy korzystają z wody rano, po czym następuje kilkunastogodzinna przerwa, to wystarczy nieco mniejszy zasobnik, bo kocioł w międzyczasie uzupełni ubytek gorącej wody. Zasobnik większy niż typowy może być za to niezbędny jeśli często napełniamy dużą wannę.

Uwaga! Ilość ciepłej wody do dyspozycji możemy zwiększyć podnosząc jej temperaturę w zasobniku - w czasie korzystania domieszamy do niej więcej zimnej.

Kotły dwufunkcyjne z niewielkim zasobnikiem podgrzewają wodę w zbiorniku o pojemności kilkudziesięciu litrów, a gdy zostanie ona wyczerpana podgrzewają wodę przepływowo. Takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie cyrkulacji c.w.u. - jak w kotle jednofunkcyjnym, zasobnik zajmuje jednak stosunkowo niewiele miejsca. Gdy potrzebujemy dużej ilości wody, np. do napełnienia wanny, to jej nam nie zabraknie, bo będzie podgrzewana przepływowo. Kotły tego typu są obecnie bardzo popularne.