Tania i czysta energia elektryczna z wiatru

Tania i czysta energia elektryczna z wiatru

Elektrownia wiatrowa to rozwiązanie całkowicie ekologiczne i nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Unia Europejska wspiera takie rozwiązania, więc można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów inwestycji. Jest to idealne rozwiązanie, które zapewni stałe i zupełnie bezpłatne dostawy energii elektrycznej.

Elektrownie wiatrowe są całkowicie niezależnie od krajowych, sieciowych dostawców prądu. Elektrownie Electric Wind cechują się wysoką jakością oraz łatwością obsługi.

Przykłady zastosowań elektrowni wiatrowej:

  • domy jednorodzinne i niewielkie osiedla;
  • gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa i systemy telekomunikacyjne,
  • pompownie wody i oczyszczalnie ścieków,
  • oraz wiele innych.

Zakup elektrowni wiatrowej przeważnie zaspokaja potrzeby domu jednorodzinnego, jest przy tym często tańszy, niż podłączenie do sieci elektroenergetycznej. Średni czas zwrotu z inwestycji, w zależności od uwarunkowań lokalnych i wielkości elektrowni, wynosi od 2 do 5 lat.

Aby określić okres zwrotu z inwestcyji we własną elektrownią wiatrową należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Oprócz ceny elektrowni do kalkulacji należy przyjąć łączną moc urządzeń, średni czas pracy urządzeń elektrycznych na dobę i cenę kWh.


Interpretacja:
Urządzenia o mocy 9000 W, działające przez 10 godziny na dobę, zużyją w trakcie miesiąca prąd o wartości 1512 złotych. Te same urządzenia podłączone do systemu elektrowni wiatrowej Electric Wind wyposażonego w zestaw 20 sztuk w pełni naładowanych akumulatorów mogą pracować bez wiatru przez 102 godziny, co po przeliczeniu daje 10 dni pracy przez 10 godzin na dobę, bez kosztów.

Interpretacja:
Elektrownia wiatrowa o mocy 10 kW zwróci się w ciągu 4 lat.

Warunki prawne budowy elektrowni wiatrowej

Zbudowanie elektrowni wiatrowej jest stosunkowo prostą inwestycją. Jeśli chcemy wykorzystać energię na własne potrzeby, nie musimy ubiegać się o zgody zakładów i urzędów energetycznych.

Dokumentacja, którą należy skompletować przed rozpoczęciem budowy elektrowni wiatrowej:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
  • pozwolenie na budowę wydawane przez starostę.

źródło i zdjęcie: Electric Wind