Pompa ciepła to opłacalne źródło energii odnawialnej

Pompa ciepła to opłacalne źródło energii odnawialnej

O szerzeniu wiedzy na temat pomp ciepła, możliwościach technologicznych i ostatecznym uznaniu przez Unię Europejską tego urządzenia za źródło energii odnawialnej, rozmawiali 22 czerwca 2011 r. w Warszawie przedstawiciele rządu, parlamentu, środowisk naukowych i producentów takich rozwiązań.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła we współpracy z Ministerstwem Gospodarki była organizatorem konferencji, podczas której punktem wyjścia w dyskusji był unijny pakiet energetyczno-klimatyczny, który przewiduje zwiększenie o 20 proc. zarówno udziału energii odnawialnej, jak i efektywności energetycznej w państwach członkowskich pomiędzy 2013 a 2020 r. Według ekspertów, sposobem na spełnienie tych zobowiązań przez kraje, takie jak Polska, może być zastosowanie na szeroką skalę pomp ciepła.

Bardzo ważne jest, aby do szerokiego odbiorcy trafiało jak najwięcej informacji na temat tej technologii, mówił na spotkaniu Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Myślę, że takie instytucje, jak PORTPC będą świetnie spełniać to zadanie. Rządowi także zależy, aby o tym temacie stało się głośno, podkreślił minister.

Jak zapowiedział premier Pawlak, w czasie polskiej prezydencji w UE, rząd będzie zwracać szczególną uwagę na konieczność nie tylko ograniczania emisji CO2, ale także zwiększania efektywności energetycznej, czego symbolem mogą stać się pompy ciepła. W związku z wpisaniem ich do unijnej dyrektywy na temat odnawialnych źródeł energii, o dużej roli tej technologii w Krajowym Planie Działania debatowała również senacka komisja gospodarki narodowej.

Zdaniem ekspertów pompy ciepła to nie tylko rozwiązanie ekologiczne (wg specjalistów, ciepło uzyskane tą drogą w min. 75 proc. pochodzi ze źródeł odnawialnych), ale także ekonomiczne. Przedstawiciele rządu przedstawili możliwość skorzystania z ułatwień, przewidzianych w ustawie o efektywności energetycznej oraz z tzw. leasingu konsumenckiego.

Janusz Pilitowski, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki poinformował, że jego resort pracuje nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii, przewidującą ulgi i zwolnienia podatkowe dla stosujących je podmiotów. Wskazano przykładowe zastosowania pomp ciepła w Polsce i Europie, a także na długofalową opłacalność tego rozwiązania, wynikającą z bardzo niskich kosztów eksploatacji.

Inwestycja w pompę ciepła zwraca się zazwyczaj po ok. 7 latach. W wypadku większości inwestycji tego rodzaju okres zwrotu wynosi 10 lat, mówił Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Ważnym przesłaniem, jakie EHPA kieruje do społeczeństwa, jest uświadomienie odbiorcom, że ta technologia jest dostępna dla każdego, zasada jego działania jest banalnie prosta, a przede wszystkim, wykorzystuje ona źródło energii nie tylko odnawialnej, ale powszechnie obecnej - chociażby w ziemi i powietrzu, podkreślił.

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad koniecznością upowszechnienia pomp ciepła w Polsce. Janusz Pilitowski podkreślił, że aby pompy ciepła stały się w naszym kraju tak popularnym rozwiązaniem, jak na Zachodzie, konieczne jest przełamanie pewnych barier psychicznych w społeczeństwie. Przede wszystkim obalony musi zostać stereotyp, że jest to technologia droga. Należy także wskazać wysoką jakość i efektywność pomp ciepła. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że warszawska konferencja stanowiła pierwszy krok w tym celu.

-------------------------

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła, które powstało w styczniu 2011 r. Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji PC.

PORT PC współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (Niemieckie BWP, Szwajcarskie FWS), a jako organizacja branżowa zgłosiła akces do Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA). W działaniach PORT PC uczestniczą wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych - m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech. Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORT PC pod przewodnictwem dr inż. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie pomp ciepła w Polsce.

źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła