Jak chronić solary przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia?

Jak zabezpieczyć instalację z kolektorami słonecznymi przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia podczas urlopu, kiedy nie korzystamy z ciepłej wody?

Instalacja solarna wyposażona jest w naczynie wzbiorcze - typu zamkniętego, tzw. przeponowe oraz w zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze przejmuje wzrost ciśnienia wywołany między innymi wzrostem objętości cieczy, gdy wzrasta jej temperatura. Częstym błędem jest jednak zamontowanie naczynia o zbyt małej pojemności. Dobiera
je się bowiem nieco inaczej niż naczynia wzbiorcze w instalacjach kotłowych, uwzględniając to, że płyn solarny może zacząć wrzeć. Z tego względu uwzględnia się dodatkowy, tzw. współczynnik ciśnieniowy.

W prawidłowo wykonanej instalacji solarnej, nawet jeśli płyn w kolektorze zacznie wrzeć, to wzrost objętości przejmie naczynie i zawór bezpieczeństwa nie będzie musiał się otworzyć. Najlepiej jednak nie dopuszczać do aż tak znacznego wzrostu temperatury w kolektorze. Dlatego sterowniki w instalacjach mają przewidzianą funkcję chłodzenia.

Woda jest w ciągu dnia podgrzewana w zbiorniku c.w.u. ale nocą pompy obiegowe nadal pracują. W efekcie kolektor słoneczny w tym czasie nie dostarcza ciepła, lecz je odbiera ze zbiornika z wodą i rozprasza do otoczenia (kolektor działa jako radiator).

Kolektor może pozyskiwać ciepło i przekazywać je wodzie zgromadzonej w zasobniku. Jeśli jednak nie ma zapotrzebowania na wodę, to można go wykorzystać jako radiator rozpraszający nadmiar zgromadzonego ciepła.

opr.: Redakcja