Zielone paliwo z osadów pościekowych

Zielone paliwo z osadów pościekowych

Badania naukowców dowiodły, że osady z oczyszczalni ścieków mogą być wykorzystane jako część alternatywnego paliwa w cementowniach do redukowania emisji CO2, realizując przy tym postanowienia z Kyoto.

Nadchodzi koniec uzależnienia od oleju i węgla. Naukowcy z Rovira i Virgili University (URV) analizowali wpływ zielonego paliwa na środowisko i zdrowie ludzkie. Osad pościekowy jest odpadem stałym z oczyszczalni i ogólnie dostępnym. Podczas spalania osadu z oczyszczalni, który stanowi odpad, uwalniany jest CO2, który to nie podlega limitom zawartym w Protokole z Kyoto.

 

Produkcja cementu jest jedną z wielu gałęzi przemysłu powodującą skażenie środowiska poprzez emisje CO2, dioksyn, furanów i metali ciężkich. Z ekonomicznego punktu widzenia, cementownie nie zwiększą zysków poprzez zastosowanie nowej metody. Zmniejszą się jednak opłaty za przekroczenia uzgodnionych limitów emisji.

Istotną kwestią dla naukowców badających osady pościekowe jest  uzyskanie efektów środowiskowych. Eksperyment z osadem pościekowym doprowadził do redukcji 140,000 ton emisji CO2  w latach 2003 - 2006. Ograniczy to także potencjalne zgony spowodowane zanieczyszczeniami chemicznymi. Badania pokazują również, że stosowanie zielonego paliwa zmniejszy wskaźnik zachorowalności na raka o 4,56 na milion mieszkańców.

źródło: www.sciencedaily.com
zdjęcie: www.bedzin.blog.onet.pl