Jakie są systemy pracy pompy ciepła?

Systemy pracy pomp ciepła zależy od źródła z którego pompa odbiera ciepło zwane  często "źródłem dolnym".

Najczęściej wykorzystywane źródła dolne w systemach z pompą ciepła:

  • grunt - instalacja dolnego źródła to wówczas zakopana na głębokości ok. 1 m wężownica z rur wypełnionych płynem niezamarzającym czyli kolektor poziomy lub pionowe sondy umieszczone w głębokich na kilkadziesiąt metrów odwiertach;
  • wody powierzchniowe (staw, rzeka). Na dnie zbiornika wodnego układa się wężownicę z rur - podobnie jak w przypadku ziemnych kolektorów poziomych, może ona być krótsza, bo z wody można uzyskać znacznie więcej ciepła niż z gruntu;
  • wody podziemne czerpie się z jednej studni, przechodzą one przez wymiennik ciepła w pompie i są następnie wtłaczane do drugiej studni, tzw. zrzutowej;
  • powietrze zewnętrzne przetłaczane przez wentylator o dużej wydajności. Pompa tego typu może być umieszczona na zewnątrz budynku albo składać się z dwóch bloków - wewnętrznego i zewnętrznego.

Mniej popularne rozwiązania to:

  • wykorzystanie powietrza wentylacyjnego - ciepło powietrza usuwanego przez wentylację służy zwykle do podgrzania c.w.u.;
  • odzysk ciepła powstającego przy różnych procesach technologicznych (przemysłowych), to jednak domena dużych instalacji.

W związku z tym wyróżniamy cztery najpopularniejsze systemy pracy pomp ciepła:

  • grunt/woda - ciepło pobrane z gruntu zostaje przekazane do wodnej instalacji c.o. wewnątrz budynku;
  • woda/woda - ciepło z wód gruntowych lub powierzchniowych zasila wodną instalację c.o.;
  • powietrze/woda - ciepło powietrza zewnętrznego zasila wodną instalację c.o.;
  • powietrze/powietrze - ciepło z powietrza zewnętrznego trafia do instalacji ogrzewania powietrznego, zapewniającej nadmuch ciepłego powietrza do pomieszczeń. W ten sposób może też pracowac znaczna część klimatyzatorów.

Uwaga! Dość często system grunt/woda określany jest, ze względu na płyn w rurach kolektora, mianem "solanka/woda". To jednak o tyle nieścisłe, że należałoby nazywać tak również system woda/woda z kolektorem ułożonym na dnie zbiornika wodnego.

opr.: Jarosław Antkiewicz