Jak działa gruntowy wymiennik ciepła?

Jak działa gruntowy wymiennik ciepła?

Gruntowy wymiennik ciepła to najczęściej system rur ułożonych w gruncie w pętle na głębokości 1,5 m lub złoże żwirowe - dużo rzadziej wykonywane ze względu na zbyt duże opory przepływu i możliwość pojawienia się nieprzyjemnych zapachów. Powietrze przechodzące przez wymiennik pobierane jest przez czerpnię powietrza umieszczoną w ogrodzie.

Zimą, podczas dużych mrozów taki wymiennik umożliwia ogrzanie powietrza wchodzącego do budynku nawet o kilkanaście stopni, bowiem temperatura gruntu na jakiej jest umieszczony wynosi zwykle 4-8°C. Wykorzystanie chłodzenia powietrza wentylacyjnego w wymienniku gruntowym może pełnić funkcję klimatyzacji w okresie upałów.

Gruntowy wymiennik ciepła pracuje tylko wtedy, gdy jest gorąco lub gdy jest bardzo zimno. W okresach przejściowych należy go wyłączać i pobierać powietrze zewnętrzne z czerpni umieszczonej na ścianie budynku.

Prawidłowo wykonany gruntowy wymiennik ciepła jest również najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym zabezpieczeniem rekuperatora przed zamarzaniem.

Wymiennik rurowy to rurociag o średnicy 20-40 cm lub więcej i długości 45-60 m. Układa się go pod ziemią, w linii prostej albo w kształt litery U lub S. Rurociąg kończy się czerpnią powietrza wyposażoną w siatkę zabezpieczającą przed insektami i gryzoniami oraz w filtr. Im wilgotniejszy jest grunt, tym lepiej przewodzi ciepło, w związku z tym rurociąg może być krótszy, a więc tańszy.

Wymiennik żwirowy to ułożona w gruncie na głębokości 1,2-3 m warstwa czystego żwiru płukanego o uziarnieniu 50-90 mm lub tłucznia. Przepływające przezeń powietrze jest filtrowane z kurzu i alergenów, zimą nawilżane, a latem osuszane, co poprawia mikroklimat w domu

Koszt wykonania gruntowego wymiennika ciepła w Polsce dla domu o powierzchni 150 m? to 4-6 tys. zł (dla przepływu powietrza 200 m?/h), a koszty jego eksploatacji to jedynie energia, jaką zużywa wentylator wymuszający przepływ powietrza przez złoże.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Rekuperatory.pl