Co to jest COP i jak się ma do kosztów eksploatacji pompy?

COP (Coefficient of performance) to współczynnik wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii (zwykle elektrycznej) zużytej przez pompę. Warto jeszcze dodać, że ilość uzyskanego ciepła to suma ilości energii "wyciągniętej" z dolnego źródła oraz zużytej energii elektrycznej.

Im COP jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy.

Tak więc dążenie do zwiększenia wartości tego współczynnika jest z ekonomicznego punktu widzenia w pełni uzasadnione.

Jednak COP pompy nie daje bynajmniej pełnej informacji o kosztach użytkowania całej instalacji. Nie tylko pompa ciepła pobiera energię. Są jeszcze pompy obiegowe górnego i dolnego źródła, które w źle zaprojektowanych instalacjach potrafią zużywać niemal drugie tyle prądu, pompa może mieć grzałki elektryczne uruchamiane przy skrajnie niskiej temperaturze zewnętrznej itp.

COP to stosunek ilości uzyskanego ciepła do zużytej energii elektrycznej

Ponadto COP pompy wyznacza się laboratoryjnie, w ściśle określonych warunkach, a w rzeczywistości jest on wartością zmienną, bardzo uzależnioną od warunków eksploatacyjnych, np. od zmian temperatury wody w instalacji.

Dlatego część producentów podaje także tzw. sezonowy wskaźnik efektywności - SPF (Sesonal Performance Factor), który najogólniej mówiąc jest uśrednioną wartością COP, liczoną z uwzględnieniem zmian warunków pracy zachodzących w ciągu roku. Jednak wciąż jeszcze nie ujęto w przepisach procedury wyznaczania wartości SPF (w Unii Europejskiej ma to zostać uregulowane do 2013 r.). Zanim zaczniemy więc porównywać wartości SPF sprawdźmy więc czy we wszystkich przypadkach liczone je dla tych samych stref klimatycznych, uwzgledniając pompy obiegowe itd.

opr. Jarosław Antkiewicz