Montaż i użytkowanie klimatyzatorów

Uruchomienie klimatyzatorów przenośnych i typu kompakt nie stwarza większych problemów i można to zrobić samodzielnie. Trzeba je tylko ustawić lub zamontować w ścianie, bądź oknie.

Klimatyzatory typu split powinny być montowane przez wyspecjalizowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem (choć dostępne są też modele wyposażone w przewody czynnika chłodniczego z szybkozłączką, co praktycznie eliminuje konieczność użycia specjalistycznych urządzeń).

Poszczególne etapy montażu klimatyzatora typu split są następujące:

  • montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej;
  • kielichowanie rur z czynnikiem chłodniczym i zaciśnięcie przyłączeń;
  • opróżnienie rur z powietrza i wilgoci przy użyciu pompy próżniowej;
  • pomiar ciśnienia w instalacji i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego;
  • sprawdzenie szczelności i zaizolowanie rur.

Należy dążyć do umieszczenia jednostki zewnętrznej w miejscu zacienionym, zapewniającym swobodny przepływ powietrza. Jednostkę wewnętrzną montuje się 15-20 cm pod sufitem, możliwie blisko okna. Dzięki temu uzyskuje się równomierny rozkład temperatury - nagrzane przy oknie powietrze szybko zostaje schłodzone.

Z pracą klimatyzatorów zawsze wiąże się wykraplanie pary wodnej na elementach chłodzących. Ściekająca woda odprowadzana jest do wbudowanego zbiornika - w przypadku klimatyzatorów przenośnych - lub odprowadzana rurką na zewnątrz - w urządzeniach stacjonarnych. Gdy nie można zapewnić grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, należy zastosować pompkę przetłaczającą skropliny.

Podczas użytkowania klimatyzatora należy regulować jego pracę (ustawianie trybu, temperatury, intensywności nawiewu itd.). Okresowo trzeba też czyścić lub wymieniać filtry i przeprowadzać dezynfekcję wnętrza klimatyzatora, gdyż w wilgotnym środowisku szybko rozmnażają się grzyby i bakterie.

opr.: Redakcja