Jakie warunki powinna zapewniać wentylacja poszczególnych pomieszczeń?

Przepisy określają, jakie warunki powinna zapewniać wentylacja poszczególnych pomieszczeń. Nie oznacza to jednak, że muszą być one wentylowane z taką intensywnością cały czas.

Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić maks. 0,3 m3/(m?h?daPa2/3). Jednocześnie w pomieszczeniach mieszkalnych nominalny projektowany strumień powietrza wywiewanego nie powinien być mniejszy niż 20 m3/h na każdego domownika. Dla kuchni, łazienek i bezokiennych pomieszczeń gospodarczych wymagania wentylacyjne są następujące:


Powyższe wymagania nie uwzględniają potrzeb wentylacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania palenisk otwartych: kominków ani kotłów grzewczych. Urządzeniom tym należy zapewnić niezależny dopływ powietrza zewnętrznego, przy czym praca wentylacji bytowej nie może zakłócać ciągu kominowego.

Najważniejszym parametrem decydującym o jakości powietrza wewnętrznego jest zawartość pary wodnej, która powstaje podczas oddychania, prania, gotowania, kąpieli i w wyniku parowania roślin. Przyjmuje się, że średnio w ciągu doby powstaje 2-4 g/m3/h pary wodnej (przy typowym użytkowaniu mieszkania). Utrzymanie optymalnej wilgotności względnej na poziomie 45-55% wymaga dostosowania wentylacji pomieszczeń pod kątem usuwania pary wodnej. W przeciętnych warunkach wymaga to wymiany powietrza na poziomie 0,2-0,5-krotności objętości wentylowanych wnętrz w ciągu godziny - dla domu o powierzchni 150 m2 średni strumień powietrza wentylacyjnego wyniesie więc 80-200 m3/h.

opr. : Redakcja