Czym jest ciąg kominowy?

Ciąg kominowy to pojęcie, z którym prawdopodobnie każdy użytkownik lub inwestor budujący dom spotkał się niejednokrotnie.

W skrócie, od tego czy mamy poprawny ciąg kominowy, zależy jak sprawnie dymy powstające na skutek spalania lub zużyte powietrze zostaną usunięte z budynku do atmosfery. W dalszym ciągu zarówno wentylacja, jak i odprowadzanie spalin z kominków i urządzeń grzewczych dokonywane jest w zdecydowanej większości metodą grawitacyjną, czyli poprzez wykorzystanie naturalnego ruchu ciepłego powietrza ku górze (wyporu termicznego), dlatego też niezbędne jest dopilnowanie, by czynniki kreujące ciąg kominowy były w możliwie największym stopniu zapewnione.

Naturalny ciąg kominowy zależy od kilku czynników, między innymi:

  • różnicy temperatur spalin i powietrza na zewnątrz budynku (naturalny wypór termiczny);
  • wysokości komina i pola jego poprzecznego przekroju (wartość podciśnienia w przewodzie kominowym jest wprost proporcjonalna do obu tych zmiennych - im wyższy i szerszy komin - tym większa wartość ciągu kominowego);
  • wiatru, który może powodować wytwarzanie dodatkowego podciśnienia w kominie lub, gdy jest opadający, cofać przepływ spalin z powrotem do budynku;
  • konstrukcji komina (porowatość, przewężenia, uskoki, ocieplenie) oraz jego szczytu (położenie względem kalenicy;
  • konstrukcji budynku (dachu) i usytuowania budynku względem drzew;
  • ukształtowania terenu.
Łukasz Darłak

Wentylacja i odzysk ciepła

Zobacz wypowiedzi
Darco Sp. z o.o.

Ekspert firmy

Darco Sp. z o.o.