Czy w instalacji wentylacyjnej można wykorzystywać naturalne ciepło gruntu?

Dzięki gruntowemu wymiennikowi ciepła można ochłodzić powietrze wentylacyjne trafiające do domu. Musi być ono nawiewane (przepływ powietrza przez GWC wymusza wentylator), a więc budynek trzeba wyposażyć w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną (teoretycznie wystarczyłaby mechaniczna instalacja nawiewna, jednak to bardzo rzadko stosowane rozwiązanie).

Jeśli świeże powietrze ? zanim zostanie zassane do wnętrza domu ? przepłynie przez gruntowy wymiennik ciepła (w skrócie GWC), w systemie wentylacji może być wykorzystane naturalne ciepło zakumulowane w gruncie. Na głębokości 1,5 m jego temperatura jest prawie stała niezależnie od pory roku, dlatego zimą grunt może być źródłem ciepła do wstępnego podgrzewania powietrza wentylacyjnego, a latem to powietrze chłodzić.

Efektywność wymiany ciepła zależy od powierzchni wymiennika, jego typu, jakości użytych materiałów, a także od intensywności przepływu powietrza.

opr.: Redakcja