Jakie błędy najczęściej popełniają wykonawcy przy planowaniu instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem?

Dobra wentylacja w domu zapewni ci zdrowie na długie lata pod warunkiem, że będzie działała prawidłowo. A to oznacza w praktyce spełnienie szeregu wymogów. Przedstawiamy błędy najczęściej popełniane przez wykonawców instalacji.

Instalacja bez projektu

Skutkiem nieprecyzyjnych obliczeń lub budowania instalacji w ogóle bez projektu może być dobranie rekuperatora o niewłaściwej mocy. Jeśli moc będzie za mała, wymiana powietrza będzie niewystarczająca, a jeśli zbyt duża ? urządzenie będzie droższe i będzie zużywało więcej energii elektrycznej.

Montaż niezgodny z projektem

Zmiany średnic i sposobu rozprowadzenia przewodów mogą spowodować zwiększenie oporów przepływu powietrza, a to może sprawić, że dobrany przez projektanta rekuperator okaże się nieodpowiedni.

Niestaranne wykonanie i nieszczelne połączenie elementów przewodów wentylacyjnych

Szczególnie łatwo ulegają uszkodzeniom elastyczne przewody z folii aluminiowej, dlatego zalecane jest stosowanie sztywnych przewodów z blach stalowych lub twardego styropianu będącego zarazem izolacją termiczną.

Użycie elastycznych przewodów w całej instalacji

Opory przepływu są w takich przewodach większe niż w sztywnych rurach o gładkiej powierzchni wewnętrznej i mogą przez to powodować nawet kilkakrotny spadek wydajności pracy rekuperatora.

Brak izolacji termicznej przewodów

Brak ocieplenia przewodów wentylacyjnych może powodować zmniejszenie sprawności odzysku ciepła oraz wykraplanie się w przewodach pary wodnej pochodzącej z ochłodzonego powietrza. Jeśli kondensat ten nie będzie mógł odpływać z przewodów, będzie się w nich gromadzić, utrudniając przepływ powietrza albo będzie wyciekać w miejscach łączenia przewodów i w ten sposób utworzy zacieki lub zaleje pomieszczenie.

Niezapewnienie swobodnego przepływu powietrza między pomieszczeniami

Powietrze powinno swobodnie przepływać do wszystkich pomieszczeń, zatem drzwi wewnętrzne nie mogą być szczelne: we wszystkich wskazanych przez projektanta powinno się wykonać odpowiednie otwory lub zamontować kratki wentylacyjne.

opr.: Redakcja