Czy GWC może zastąpić klimatyzację?

GWC nie jest urządzeniem klimatyzacyjnym i nie ma możliwości utrzymywania ustalonej temperatury. Na pewno zapewni jednak utrzymanie stosunkowo stałej, przyjemnej temperatury w budynku w okresie upałów, pod warunkiem że nie dopuścimy do wcześniejszego przegrzania wnętrza budynku przez np. częste otwieranie okien czy drzwi balkonowych.

Dobrze działający system wentylacyjny wyposażony w GWC zapewni nawiew świeżego powietrza o temperaturze 21-25°C stopni przy upałach na zewnątrz 28-32°C.

Uwaga! Przy minimalnym przepływie powietrza schłodzenie odczuwalne będzie jedynie w pobliżu anemostatu. Bowiem nawiewane powietrze szybko miesza się z powietrzem wewnątrz pomieszczenia, więc z anemostatu nigdy nie popłynie silny strumień chłodu, jak ma to miejsce w przypadku klimatyzatora, który niejednokrotnie nawiewa silny strumień powietrza o temperaturze zaledwie kilkunastu stopni. Aby uzyskać skuteczniejsze chłodzenie przez GWC, należy zwiększyć ilość powietrza nawiewanego do budynku, czyli ustawić pracę rekuperatora na średni lub maksymalny tryb pracy.

opr.: Redakcja