O czym warto pamiętać, korzystając z GWC latem ?

Gruntowy wymiennik ciepła zapewnia chłodne powietrze latem, jego eksploatacja jest przy tym znacznie tańsza niż użytkowanie klimatyzatorów. Zdolność wymiennika do zmiany temperatury (chłodzenia lub ogrzewania) przepływającego przezeń powietrza zależy od powierzchni zajmowanej przez wymiennik.
  • Rozsądne korzystanie. Intensywna praca GWC powinna odbywać się w godzinach, gdy skwar na zewnątrz nie osiągnął swych maksymalnych wartości. Łatwiej bowiem schłodzić powietrze o temperaturze 25-29°C niż 32-35°C. W okresie największych upałów należy do minimum ograniczyć korzystanie z systemu wentylacyjnego. Uzyskamy dzięki temu dłuższą żywotność pracy wymiennika i jego skuteczniejszą pracę.
  • Niezbędna regeneracja. W ciągu nocy, gdy temperatura powietrza spada, należy korzystać z czerpni ściennej, aby pozwolić na regenerację wymiennika, czyli odzyskanie temperatury otaczającego gruntu. Regeneracja polega na przełączeniu przepustnicy (ręcznie lub automatycznie) z pozycji czerpanie powietrza z GWC na pozycję czerpanie powietrza z czerpni ściennej. Brak czerpni ściennej lub innej czepni powietrza pozwalającej na ominięcie GWC w celu jego zregenerowania jest jednym z najczęściej spotykanych błędów wykonawczych.
  • Ograniczenie ilości słońca wpadającego do wnętrza. Jeśli przez okna wpadać będzie duża ilość energii słonecznej, ogrzewać się nią będą wszelkie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu: meble, dywany, ściany itp. Rozgrzana plama słoneczna na dywanie jest odczuwana przez człowieka porównywalnie z dobrze rozgrzanym grzejnikiem zimą! W takim wypadku nie pomoże ani GWC, ani nawet najmocniejszy klimatyzator!

opr.: Redakcja