Jak efektywnie oszczędzać wodę przy nawadnianiu zieleni?

Jak efektywnie oszczędzać wodę przy nawadnianiu zieleni?

Żyjemy w czasach, kiedy zasoby wody pitnej i zdatnej do użytku domowego stale maleją. W rezultacie cena każdej kropli wody jest coraz wyższa. Już dawno pojawiła się potrzeba racjonalnego zarządzania ilością zużywanej wody w życiu codziennym każdego z nas.

Systemy nawadniające to jeden z kilku ważnych elementów wpływających na ilość zużywanej wody w naszym otoczeniu. Producenci z tej branży już dawno wprowadzili systemy oparte na funkcji ewapotranspiracji ET (red. proces parowania terenowego, np. w obrębie użytku zielonego, obejmujący transpirację - parowanie z komórek roślinnych oraz ewaporację - parowanie z gruntu). Jednak koszty związane z zastosowaniem tej metody w systemach  awadnianiających okazały się zbyt wysokie, aby mogły funkcjonować przy małych instalacjach.

Firma Weathermatic wprowadziła rozwiązania wykorzystujące funkcje ET w małych sterownikach, używanych w przydomowych ogrodach. Niewielkie koszty związane z wprowadzeniem tych funkcji mogą zwrócić się bardzo szybko - w zależności od wielkości nawadnianego terenu. Rozwiązanie to w znaczący sposób pozwala na oszczędzanie wody.

Sterowniki firmy Weathermatic z serii SmartLine mogą pracować ze zwykłym czujnikiem deszczu. Jednak ich głównym zadaniem jest współpraca ze stacją pogodową. SmartLine reguluje długość pracy systemu nawadniającego tak, aby dopasować zróżnicowane potrzeby wodne poszczególnych roślin, w zależności od pór roku oraz aktualnej pogody. Stacja pogodowa, co 8 sekund zbiera informacje o temperaturze, wilgotności powietrza oraz wpływie wiatru na temperaturę, następnie przesyła je do sterownika SmartLine.

 

Sterownik oblicza optymalny na dany dzień deficyt budżetowy wody dla poszczególnej sekcji, na podstawie wcześniej dostarczonych informacji:

  • szerokości geograficznej na jakiej znajduje się system nawadniający,
  • rodzaju zraszaczy lub dokładnego opadu podawanego w minimetrach,
  • rodzaju roślinności,
  • rodzaju gleby,
  • nachylenia terenu,
  • nasłonecznienia.

SmartLine efektywnie oszczędza wodę - dostosowuje długość podlewania tyle razy w roku, ile dni system na danym terenie pozostaje w działaniu. Rozwiązanie to: redukuje ilość zużywanej wody o 20 - 50%, znacznie wpływa na zdrowie roślin i ich estetyczny wygląd, eliminuje nadmierne zużycie wody, a co za tym idzie, obniża koszty utrzymania zieleni.

Rozwiązanie to pozwala racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi i dba o środowisko naturalne.

źródło: Drago
zdjęcie: www.domowyogrod.com