Nie dopuść do zatrucia tlenkiem węgla

Nie dopuść do zatrucia tlenkiem węgla

Każdy powinien stosować określone zasady, by uniknąć zaczadzenia. Jest to szczególnie ważne w sezonie zimowym, ponieważ wtedy bardziej eksploatujemy urządzenia grzewcze.

Najważniejsze czynności, które uchronią nas przed zatruciem tlenkiem węgla, to:

  • okresowe czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych - spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych;
  • zapewnienie cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku - rozszczelnienie okien, zapewnienie odpływu zużytego powietrza z łazienek i kuchni;
  • regularne przeglądy urządzeń grzewczych;
  • montaż detektorów tlenku węgla (CO).

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy poddać kontroli wszelkie zainstalowane w domu urządzenia: piece grzewcze (kąpielowe i centralnego ogrzewania) zasilane gazem, olejem opałowym oraz paliwem stałym. Należy pamiętać, że również niesprawny kominek może być źródłem niebezpieczeństwa.

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, nie ma zapachu ani smaku, dlatego mówi się, że jest cichym zabójcą. Czad zabija każdego roku kilkadziesiąt osób. Zatrucie tlenkiem węgla objawia się zawrotami i bólem głowy, szumem w uszach, wymiotami, ociężałością i ospałością oraz ogólnym osłabieniem organizmu. Gdy stężenie CO jest duża, następuje porażenie ośrodka oddechowego, bezdech i utrata przytomności, które prowadzą do szybkiej śmierci.

Zagrożenie, jakie niesie ze sobą użytkowanie wadliwych instalacji grzewczych jest ogromne. Czyszczenie przewodów kominowych i regularna konserwacja to obowiązek nie tylko zarządców nieruchomości, ale także indywidualnych właścicieli domów jednorodzinnych. Osoby te odpowiadają m. in. za zapewnienie okresowych przeglądów instalacji. Obowiązki te wynikają z art. 61 i 62 ustawy "Prawo budowlane? oraz przepisów przeciwpożarowych.

W budynkach mieszkalnych, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowy - co najmniej dwa razy w roku.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Instalacje gazowe powinny być kontrolowane co najmniej 1 raz w roku.

opr.: Aneta Sadlik
zdjęcie: www.kkozle24.pl