Wykorzystanie energii geotermalnej

Wykorzystanie energii geotermalnej

Energia geotermalna w porównaniu ze wszystkimi innymi odnawialnymi źródłami energii dostępnymi w Polsce jest całkowicie niezależna od warunków klimatycznych, okoliczności zewnętrznych, czy od pory dnia. Jest to źródło, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy.

Wniosek Beaty Kępińskiej, prezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, członka Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest uzasadniony. Podczas konferencji "Barometr Rynku. Przyszłość Energii Odnawialnej" dodała także, iż energia geotermalna może służyć na pokrycie zapotrzebowania bazowego na energię, zarówno na prąd jak i tam gdzie mówimy o wykorzystaniu jej do celów ciepłowniczych czy rekreacyjnych.

Według Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, w Polsce z powodzeniem można rozwijać zasoby energetyki geotermalnej w trzech obszarach. Są nimi ciepłownictwo traktowane jako ogrzewanie pomieszczeń, rekreacja oraz ogrzewanie szklarni. Obecnie w Polsce działa siedem uzdrowisk korzystających z naturalnych ciepłych wód (Lądek Zdrój, Cieplice, Duszniki, Ciechocinek, Konstancin, Iwonicz, Ustroń), sześć ośrodków rekreacyjnych pięć ciepłowni geotermalnych. Całkowita moc zainstalowana w ciepłowniach to 100 MW, a produkcja ciepła z geotermii jest na poziomie około 460 TJ rocznie. Dodatkowo zainstalowanych pomp ciepła w Polsce jest powyżej 10 tys, a moc zainstalowana w nich osiągnęła około 180 MW, w 2008 roku wyprodukowały one powyżej 1000 TJ ciepła.

Jeśli geotermia ma się znacząco przyczynić do osiągania celów uzyskania 15 proc. energii finalnej z odnawialnych źródeł, to muszą być to projekty, które będą zrealizowane i przyniosą dodatni efekt ekonomiczny i ekologiczny, czyli w miejscowościach w których istnieje infrastruktura ciepłownicza, tłumaczyła Kępińska.

Kolejną ważną sprawą, którą należy barć pod uwagę, według Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, jest konieczność wprowadzenia sprzyjających przepisów prawnych i narzędzi ekonomicznych.

Geotermia podlega ponad dziesięciu różnym aktom prawnym. Przepisy prawne i warunki finansowe nie sprzyjają długofalowemu inwestowaniu w energetykę geotermalną. Inwestorowi trzeba dać pewność przynajmniej na 15-20 lat żeby mógł spokojnie przygotować biznesplan, policzyć całą inwestycję, zrealizować ją i czekać na jej efekty. Nie można w tym czasie zmieniać diametralnie przepisów prawnych, jak to się u nas zdarzało.

Do barier hamujących rozwój energetyki geotermalnej prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego zaliczyła również długie procedury prawne i administracyjne, duża ilość opłat i podatków, brak Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego, a także brak wystarczających zachęt i instrumentów ekonomicznych i brak niezależnego podmiotu koordynującego wspieranie inwestycji ze środków publicznych.

Należy uprościć i skrócić wiele procedur, żeby nie trwały one na przykład dwa lata, tylko pół roku. Trzeba znieść i ograniczyć wiele podatków i opłat, które rzutują na cenę ciepła geotermalnego i na koszty całej inwestycji, a także obniżyć podatek VAT dla ciepła geotermalnego. Powinien zostać powołany Fundusz Ubezpieczenia Ryzyka Geotermalnego, w którego skład weszliby niezależni eksperci. Miejmy nadzieję, że niedługo zostanie również uchwalone nowe prawo geologiczne i górnicze. Nowy projekt zakłada uproszczenie procedur prawnych i administracyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości. Zniesiona zostanie konieczność uzyskiwania koncesji na każdym etapie działalności związanej z rozpoznaniem złoża. Według nowego projektu zmniejszone zostaną również niektóre opłaty, co będzie służyło szerszemu zainteresowaniu tego typu działalnością, podsumowała Beata Kępińska.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.hotnews.pl