Instalacja grzewcza i wentylacyjna w domu energooszczędnym

Instalacja grzewcza i wentylacyjna w domu energooszczędnym

Ogrzewanie budynku pochłania największą część (około 60%) energii zużywanej podczas eksploatacji domu. Nic zatem dziwnego, że ekonomiczny system grzewczy przyniesie największe korzyści w domowym budżecie.

Wybór rodzaju ogrzewania domu energooszczędnego zależy od wielu lokalnych czynników i należy tego wyboru dokonywać indywidualnie dla konkretnego budynku. Generalnie można powiedzieć, że sposób ogrzewania domu zależy od jego klasy energetycznej. Czym bardziej energooszczędne rozwiązania konstrukcji budynku, tym bardziej opłaca się stosowanie rozwiązań o niskich kosztach inwestycyjnych np. urządzeń elektrycznych.

Stosując sumaryczne kryterium: koszty wykonania systemu grzewczego i koszty eksploatacyjne w okresie użytkowania urządzeń grzewczych najlepszym sposobem wytwarzania ciepła w warunkach polskich jest zastosowanie kondensacyjnego kotła gazowego. Pod warunkiem, że do działki doprowadzona jest sieć gazowa. Jeśli nie ma takiej możliwości, zalecaną alternatywą w instalacji grzewczej jest pompa ciepła współpracująca z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, pobierająca ciepło z gruntu lub powietrza.

Zakup i montaż pompy powietrznej to wydatek min. 20 tys., gruntowej - 40 tys. Koszty inwestycyjne są więc dość wysokie, ale rekompensują je oszczędności wynikające z minimalnego zużycia energii. Szacuje się bowiem, że pompa ciepła zasilona 1 kWh energii elektrycznej może nam oddać do 4 kWh energii cieplnej.

Niekłopotliwym źródłem ciepła do ogrzewania domu mogą być kolektory słoneczne współpracujące np. z kominkiem z płaszczem wodnym. Ale kolektory słoneczne jako niezależne źródło ciepła w naszym klimacie zapewniają ciepłą wodę jedynie między kwietniem a wrześniem, nie zawsze więc są opłacalną inwestycją.

Do ogrzewania domu jednorodzinnego można używać też paliw odnawialnych i tym wyposażyć dom na przykład w kocioł na pelety. Nowoczesne urządzenia mogą pracować bezobsługowo nawet przez 7 dni. Podczas spalania peletów powstaje minimalna ilość popiołu, który jest wartościowym nawozem nadającym się do wykorzystania w ogrodzie.

W domu energooszczędnym sprawdza się tylko wentylacja z rekuperatorem. Powszechnie stosowana w Polsce wentylacja grawitacyjna nie jest ani skuteczna ani energooszczędna. Wynikające z jej działania straty ciepła mogą wynosić nawet 50% ogółu strat w ocieplonym domu. Warto zatem zainwestować w urządzenie do odzyskiwania ciepła z wywiewanego powietrza.

Sposobem na to jest zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Urządzenie to podgrzewa napływające powietrze ciepłem odzyskiwanym z powietrza zużytego i zapewnia co 2-3 godziny pełną wymianę powietrza przy minimalnych stratach energii. Zastosowanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła zwraca się już po kilku latach dzięki zredukowanym kosztom ogrzewania.

opr.: Joanna Dąbrowska
zdjęcie: http://informatorbudownictwa.pl