Montaż rekuperatora a błędy wykonawców

Niestaranne wykonanie połączeń przewodów wentylacyjnych oraz użycie złej jakości rur to najczęstsze błędy wykonawców, popełniane podczas montażu rekuperatora.

Instalacja bez projektu
Skutkiem nieprecyzyjnych obliczeń lub budowania instalacji w ogóle bez projektu może być dobranie rekuperatora o niewłaściwej mocy. Jeśli moc będzie za mała, wymiana powietrza będzie niewystarczająca, a jeśli zbyt duża - urządzenie będzie droższe i będzie zużywało więcej energii elektrycznej.

Montaż niezgodny z projektem
Zmiany średnic i sposobu rozprowadzenia przewodów mogą spowodować zwiększenie oporów przepływu powietrza, a to może sprawić, że dobrany przez projektanta rekuperator okaże się nieodpowiedni.

Użycie elastycznych przewodów (fleksów)
Opory przepływu są w takich przewodach większe niż w sztywnych rurach o gładkiej powierzchni wewnętrznej i mogą przez to powodować nawet kilkakrotny spadek wydajności pracy rekuperatora. Takie przewody trudniej też się czyści (mają nierówną powierzchnię), zdarza się też, że pękają w trakcie eksploatacji.

 

Brak izolacji termicznej przewodów
Jeśli poprowadzone są na nieogrzewanym poddaszu, to brak ocieplenia może powodować zmniejszenie sprawności odzysku ciepła oraz wykraplanie się w przewodach pary wodnej pochodzącej z ochłodzonego powietrza. Jeśli kondensat ten nie będzie mógł odpływać z kanałów, będzie się w nich gromadzić, utrudniając przepływ powietrza, albo będzie wyciekać w miejscach łączenia kanałów i w ten sposób utworzy zacieki lub zaleje któreś z pomieszczeń.

Niezapewnienie swobodnego przepływu powietrza między pomieszczeniami
W domu z wentylacją nawiewno-wywiewną powietrze powinno przepływać do wszystkich pomieszczeń, zatem drzwi wewnętrzne nie mogą być szczelne: we wszystkich wskazanych przez projektanta powinno się wykonać odpowiednie otwory lub zamontowane kratki wentylacyjne.

opr.: Redakcja
zdjęcia: Rekuperatory.pl