Formalności związane z odprowadzaniem ścieków

Lokalizacja zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni ścieków, której pojemność nie przekracza 7,5 m3, powinna być zaznaczona na planie zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę.

Jeśli tak było, można zacząć zacząć inwestycję bez żadnych dodatkowych formalności. Jeżeli na etapie pozwolenia na budowę problem odprowadzania ścieków nie był rozstrzygnięty, zamiar zbudowania zbiornika lub oczyszczalni ścieków trzeba zgłosić w starostwie, a po zbudowaniu - przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

Zgłoszenie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych - powinno się w nim określić rodzaj, zakres i sposób ich wykonywania oraz datę rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także niezbędne szkice lub rysunki.

opr.: Redakcja