Szybki rozwój energetyki słonecznej termicznej

Szybki rozwój energetyki słonecznej termicznej

Sektor energetyki słonecznej termicznej rozwija się najszybciej spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej. Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego, dynamika wzrostu sektora energetyki słonecznej w Polsce jest porównywalna jedynie z tempem wzrostu nowych technologii.

Takie wyniki na temat energetyki słonecznej termicznej przedstawia raport opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej pt.?Rynek energetyki słonecznej w Polsce?. Ogółem, na koniec 2009 roku powierzchnia zainstalowana kolektorów wynosiła 510 tys. m2, dla porównania łączna powierzchnia zainstalowana rok wcześniej wyniosła 365 tys. m2. Wyniki raportu IEO wskazują, że największa liczba kolektorów słonecznych instalowana była w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.

W dalszym ciągu kolektory słoneczne płaskie przeważają na polskim rynku. W ubiegłym roku nastąpił spadek udziału kolektorów próżniowych na rzecz kolektorów płaskich. Powodem wskazanym w raporcie, może być większy koszt zakupu instalacji słonecznej z kolektorami próżniowymi w porównaniu z instalacją zbudowaną z kolektorów płaskich, jak również spadające zainteresowanie kolektorami próżniowymi produkowanymi w Chinach.

Jako jedyny sektor OZE, energetyka słoneczna termiczna skutecznie eksportuje swoje wyroby. Eksport polskich kolektorów słonecznych stanowi 50 proc. sprzedaży kolektorów w Polsce i wynosi, od ponad kilku lat, średnio ok 80 tys. m2. Odbiorcami polskich kolektorów są Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Czechy oraz Słowacja.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: Ulrich