Od czego uzależnić budowę szamba?

Od czego uzależnić budowę szamba?

Zanim zdecydujemy się na szambo, warto sprawdzić, czy działka spełnia warunki wymagane do uzyskania zgody na jego budowę.

Na terenach, na których planowana jest budowa kanalizacji, gmina może odmówić wydania warunków zabudowy umożliwiających budowę szamba.

Budowa szamba powinna być zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki - pokrywa zbiornika i wywiewka powinny znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi domu i co najmniej 2 m od granic działki lub ulicy. Nie mogą też znajdować się bliżej niż 15 m od studni.

Szambo musi być tak usytuowane, by mógł do niego dojechać wóz asenizacyjny albo należy doprowadzić z szamba rurę kanalizacyjną do granicy działki, podłączając ją do specjalnych złączy zamontowanych w podmurówce ogrodzenia.

Koszt wywozu ścieków zależy od liczby mieszkańców i zużycia wody w domu, a także od cen lokalnych usług z tego zakresu.

Ilość ścieków, jaka powstaje w domu - choć zależy nieco od przyzwyczajeń domowników - daje się w przybliżeniu określić: średnio przyjmuje się 150 l/osobę w ciągu dobę, chyba że domownicy korzystają często z takich przyjemności, jak kąpiele w wannie, masaże wodne w urządzeniach typu spa (wanna lub natrysk z hydromasażem): wtedy oczywiście będą wytwarzać większe ilości ścieków.

Średnio przyjmuje się, że w czteroosobowej rodzinie powstaje dziennie 4 x 150 l, czyli 600 l ścieków.

W ciągu miesiąca jest to zatem 600 l x 30 dni, czyli 18 m? ścieków do wywiezienia.

Jednorazowy wywóz ścieków ze zbiornika o pojemności 8-10 m? to wydatek 90-250 zł (w zależności od rejonu kraju). Dwukrotny wywóz ścieków w ciągu miesiąca kosztuje zatem od 180 do 500 zł, co w skali roku oznacza wydatek 2160-6000 zł.

opr.: Monika Czeczotek