Jak dobrać kocioł?

Jak dobrać kocioł?

Aby obliczyć potrzebną moc kotła, trzeba określić wielkość strat energii termicznej będących efektem przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne, wymiany powietrza (wentylację) oraz zużycie ciepłej wody. Wtedy będzie wiadomo, ile energii należy dostarczyć i jaki kocioł zastosować. Standardowo do domu jednorodzinnego przyjmuje się jako wystarczający kocioł o mocy 24 kW.

Bryła budynku

Może mieć spory wpływ na straty energii cieplnej. Ważny jest wskaźnik A/V wyrażający stosunek powierzchni przegród zewnętrznych (ścian, okien, dachu, podłogi na gruncie) do kubatury pomieszczeń ogrzewanych. Im jego wartość jest mniejsza tym lepiej. Dla typowych domów jednorodzinnych z użytkowym poddaszem A/V= 0,8-1,1, dla budynków parterowych zwykle A/V>1,2, natomiast dla domów energooszczędnych A/V<0,7. Oznacza to, że do ogrzania budynków parterowych lub rozczłonkowanych, np. na planie krzyża, trzeba dostarczyć o kilka lub kilkanaście procent energii (mocy) więcej niż dla domów zwartych i piętrowych o formie prostopadłościanu.

Termoizolacyjność przegród zewnętrznych

Termoizolacyjność jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ przez ściany, okna, podłogę i dach przenika ponad 30% energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania domu. Normowa wartość współczynnika przenikania ciepła wynosi: dla ścian zewnętrznych U?0,30 [W/(m2?K)], dla dachu U?0,25 [W/(m??K)], a dla okien U?1,7?1,8 [W/(m??K)]. W domach energooszczędnych zaleca się budować przegrody o współczynniku U=0,16-0,20 [W/(m??K)] (okna U?1,0 [W/(m??K)].

Wentylacja

Wymiana powietrza zużytego na świeże, jest nieodzowna w każdym budynku, w którym przebywają ludzie. Jednak straty energii termicznej przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej mogą dochodzić do 70%. W nowoczesnych domach należy stosować wyłącznie systemy mechaniczne z odzyskiem ciepła. Dzięki temu wymagana moc kotłów grzewczych może zostać zmniejszona o około 40 %.

Powierzchnia budynku

W budynku o powierzchni 300 m? nie uzyska się wymaganego komfortu cieplnego, stosując kocioł dobrany do domu o powierzchni 100 m?. Można przyjąć, że w budynkach standardowych potrzeba około 80 W/m?.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach

Za komfortowe uznaje się następujące temperatury: w salonie 20-22°C, w sypialniach 18-20°C (w nocy nawet 16°C), w kuchni, w WC 18-20°C, w łazience 23-25°C. Utrzymywanie wysokiej temperatury podczas nieobecności domowników lub w nocy jest może wygodne, ale nieekonomiczne.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Bosch Junkers