Rodzaje kotłów

Rodzaje kotłów

Od wyboru kotła zależy komfort użytkowania domu oraz koszty eksploatacyjne ponoszone przez wiele lat. Kotły stosowane w instalacjach grzewczych można podzielić ze względu na liczbę pełnionych funkcji.

Kotły jednofunkcyjne

Kotły jednofunkcyjne to urządzenia przeznaczone wyłącznie do instalacji grzewczej budynku. Pod tym względem są rozwiązaniem najtańszym oraz najprostszym, ponieważ zasilają tylko układ centralnego ogrzewania;

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikami c.w.u.

Czyli z dołączonymi podgrzewaczami pojemnościowymi. Woda w zasobniku z wężownicą podgrzewana jest aż do osiągnięcia wymaganej temperatury. Następnie kocioł ponownie przełącza się tylko na zasilanie układu c.o. Temperatura wody w zasobniku jest stale podtrzymywana, więc można z niej korzystać w każdym momencie i równocześnie w kilku punktach poboru (aż do jej wyczerpania). Później trzeba jednak odczekać pewien czas, aż woda zostanie ponownie podgrzana.

Kotły dwufunkcyjne

Ogrzewają wodę w instalacji grzewczej, a po odkręceniu kranu w sposób przepływowy również wodę użytkową. Do podgrzania dużej ilości wody w krótkim czasie urządzenia te muszą dysponować znacznie większą mocą niżby to wynikało z potrzeb instalacji c.o.;

Kotły dwufunkcyjne z zasobnikami

Kotły dwufunkcyjne z zasobnikami to urządzenia bardzo komfortowe, zazwyczaj tańsze i o mniejszych wymiarach niż zestaw kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. W zasobniku magazynowana jest stosunkowo niewielka ilość wody wystarczająca do umycia rąk, ale przy większych jej poborach uruchamiany jest podgrzewacz przepływowy.

Dostępne są kotły z tzw. zasobnikami warstwowymi charakteryzującymi się bardzo dużą szybkością nagrzewania wody (ciepłą uzyskuje się już po 3-5 minutach). Mają małe wymiary i dużo większą wydajność od tradycyjnych.

Moc kotłów może mieć wpływ na ich wielkość, między innymi dlatego urządzenia gazowe, olejowe i elektryczne dzieli się ze względu na sposób ich zainstalowania:

Kotły wiszące

Głównie o małej mocy. Nadają się do mieszkań lub niewielkich domów. Mogą być wyposażone w zasobnik ciepłej wody użytkowej;

Kotły stojące

Zwykle jednofunkcyjne o dużej mocy, żeliwne lub stalowe. Odmienne mogą być również sposoby pobierania powietrza do procesu spalania. Można więc wydzielić kolejne dwa rodzaje urządzeń gazowych i olejowych:

Kotły z otwartą komorą spalania

Pobierają powietrze z pomieszczeń, w których się znajdują (o kubaturze min. 8 m? z obowiązkowym systemem wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej). Otwartą komorę spalania mają np. kotły na paliwa stałe;

Kotły z zamkniętą komorą spalania

Urządzenia, które powietrze pobierają bezpośrednio z atmosfery (nie z wnętrza budynku). Proces spalania jest całkowicie odizolowany od wnętrza mieszkalnego dzięki specjalnej budowie przewodów: zasilającego i kominowego (tzw. rura w rurze). Przez część zewnętrzną świeże powietrze napływa bezpośrednio do komory spalania, a przez rurę środkową usuwane są spaliny.

Przewód kominowy może być wyprowadzony przez ścianę budynku (a nie tylko przez dach). Urządzenie może być montowane w dowolnym pomieszczeniu, np. w kuchni w szafce, a nie w kotłowni.

Wreszcie kotły gazowe i olejowe można podzielić ze względu na skuteczność wykorzystania ciepła wytwarzanego w procesie spalania:

Kotły kondensacyjne

Urządzenia, które oprócz ciepła wytworzonego w procesie spalania odzyskują część energii zawartej w ulatujących spalinach. Dzięki dodatkowej wężownicy umieszczonej ponad komorą spalania wstępnie ogrzewana jest woda powracająca z instalacji c.o. W procesie tym temperatura gorących spalin zostaje obniżona na tyle, że skrapla się zawarta w nich para wodna (stąd nazwa - kotły kondensacyjne).

Następnie podgrzana o kilka stopni woda przepływa przez główny wymiennik kotła, w którym uzyskuje zadaną temperaturę. W urządzeniach tego typu (w porównaniu z tradycyjnymi) oszczędza się 15-30% gazu. Oczywiście ich wydajność jest tym większa, im woda ma niższą temperaturę.

Z tego względu najlepiej sprawdzają się w instalacjach ogrzewania podłogowego z wodą o temperaturze 40°C (na powrocie 30°C).

Kotły pulsacyjne

Najnowocześniejsze z kotłów kondensacyjnych. Te wyjątkowo trwałe urządzenia nie mają tradycyjnego palnika, a sposób ich pracy porównać można do działania silnika odrzutowego.

W komorze spalania, umieszczonej wewnątrz wymiennika, dochodzi do wielkiej liczby mikrowybuchów (115 na sekundę). Energia cieplna przekazywana jest bezpośrednio otaczającej wodzie grzewczej. Turbulentny przepływ powoduje, że para wodna w całości ulega kondensacji.

Dzięki temu zużycie gazu jest do 40% mniejsze niż w kotłach tradycyjnych, a temperatura spalin jest bardzo niska. Takie kotły są jednak jeszcze bardzo mało popularne.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Viessmann