Bezpieczeństwo pracy kotła na paliwo stałe

Bezpieczeństwo pracy kotła na paliwo stałe

Instalacja, w której pracuje kocioł na paliwo stałe, musi być zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, ponieważ przy niekontrolowanym wzroście temperatury wody w obiegu lub jej niedostatku mogłoby dojść do nadmiernego wzrostu ciśnienia i rozerwania kotła lub instalacji.

Kocioł na paliwo stałe musi mieć własną rurę bezpieczeństwa o średnicy wewnętrznej co najmniej 25 mm. Rura ta prowadzi do naczynia wzbiorczego. Na rurze bezpieczeństwa nie wolno montować żadnych zaworów. W pomieszczeniu, gdzie znajduje się naczynie wzbiorcze, temperatura nie może spadać poniżej 0°C, ponieważ zamarzająca woda uniemożliwiłaby funkcjonowanie instalacji.

 

Naczynie wzbiorcze musi być umieszczone co najmniej 0,5 m ponad najwyżej położonym punktem instalacji. Zamknięte naczynie wzbiorcze dopuszcza się tylko w takich instalacjach z kotłem na paliwo stałe, w których kocioł ma dodatkowe zabezpieczenia odprowadzające nadmiar ciepła. Takimi zabezpieczeniami - zgodnie z polskimi normami - są wężownica schładzająca umieszczona w przestrzeni wodnej kotła oraz zawór termiczny, który otwiera dopływ zimnej wody wodociągowej do wężownicy wtedy, gdy nadmiernie wzrośnie temperatura.

Kotły, które mają współpracować z zamkniętym naczyniem wzbiorczym, najczęściej mają również urządzenie, które umożliwia odcięcie dopływu powietrza do spalania.

opr.: Redakcja
zdjęcia: www.ogrzewnictwo.pl , Metalerg