Dotowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Jak zapowiada wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski zostanie przywrócona możliwość dotowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Resort rozważa skorzystanie z szybkiej ścieżki legislacyjnej.

Ze stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, jednoznacznie wynika, że od 1 stycznia samorządy nie mogą dotować prywatnych inwestycji ekologicznych, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to związane z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która zniosła gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z ich środków pochodziły do tej pory dotacje przeznaczane dla osób fizycznych.

Po zmianie przepisów dotychczasowe dochody funduszy stały się dochodami budżetów gmin, tymczasem samorządy nie mogą finansować prywatnych inwestycji ze środków budżetowych.

Ministerstwo Środowiska już zapowiedziało przywrócenie istniejących do końca 2009 roku możliwości. Przygotowywana jest zmiana w ustawie Prawo ochrony środowiska, która na zasadach podobnych do modernizacji obiektów zabytkowych, pozwoli na wykorzystanie środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na dofinansowanie inwestycji ekologicznych - zapowiedział wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Wiceminister Gawłowski podkreślił, że nie ma obecnie problemu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów zawartych przed 1 stycznia 2010. Jak wyjaśnił, są to kontrakty cywilno-prawne, których postanowień należy dotrzymać.

źródło: PAP
zdjęcie: www.instalacjebudowlane.pl