Prawo budowlane

Artykuły

Przepisy budowlane w zakresie mostków cieplnych

W związku z nowelizacją przepisów wyroby stosowane w konstrukcjach, np. łączniki z izolacją cieplną, elementy termoizolacyjne, belki nadprożowe, ścienne i dachowe, płyty balkonowe, powinny być zdolne do przenoszenia odpowiednich obciążeń, a jednocześnie charakteryzować się dobrą izolacyjnością cieplną. czytaj więcej

Uwarunkowania prawne i techniczne lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania szczególne lub też dodatkowe zakazy i ograniczenia lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynikać mogą nie tylko z rozporządzeń i ustaw, ale także z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile został sporządzony dla terenu planowanej oczyszczalni. czytaj więcej

Poradnik
Zazwyczaj na budowę stanu surowego i poszczególne roboty, które są związane z konstrukcją warto zawierać umowę o roboty budowlane. Czytaj więcej
Pierwszego stycznia 2009 roku zmieniły się przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi. Czytaj więcej
Za utwardzenie drogi gruntowej, przy której budujemy dom odpowiada inwestor lub gmina. Czytaj więcej