Nie pal odpadów w domowych piecach

Nie pal odpadów w domowych piecach

Niestety, wciąż spalamy groźne dla nas i środowiska odpady w domowych piecach. To nierozsądne podejście podyktowane jest często brakiem środków na zakup opału i na wywóz śmieci. Zanieczyszczenia emitowane przez poszczególne gospodarstwa są groźniejsze dla środowiska od tych wytwarzanych w zakładach przemysłowych, czy elektrowniach.

Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Środowiska mówi, że duże zakłady przemysłowe są istotnymi źródłami emisji, ale bardzo ważna jest przy tym niska emisja w dużych miastach, pochodząca z palenisk indywidualnych. Niestety, czasem brak jest świadomości społecznej, że to co spalamy ma w dużej mierze wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy.

Jeżeli spalamy śmieci albo paliwa bardzo niskiej jakości, to musimy mieć świadomość, że tym zanieczyszczonym powietrzem będziemy oddychać. Niezwykle więc istotne jest to, aby zwracać uwagę na to co spala się np. w kominkach, przypomina Toczko. Palenie odpadów w domowych piecach to nie rzadkość.

W domowych piecach nie można spalać żadnych odpadów, opakowań plastikowych i gazet kolorowych. Zachodzi wtedy proces niepełnego spalania, w trakcie którego powstają substancje bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zdaniem Toczko, zupełnie inny charakter mają zanieczyszczenia emitowane przez np. elektrownie, a inny przez indywidualne kotły. W elektrowni mamy wielkie filtry, wysoką temperaturę spalania, w indywidualnych kotłach jest często niska temperatura spalania, niskiej jakości paliwa.

Dariusz Piątek - w-ce wojewoda mazowiecki mówi, że powinniśmy pomyśleć o osiedlowych kotłowniach, wtedy mniej emisji będzie również na terenach wiejskich. Wpływamy na samorządy, żeby lepiej się przyjrzały swojej gospodarce odpadami.

źródło: www.polskieradio.pl
zdjęcie: www.wiazowna.info.pl