Czterdzieści tysięcy certyfikatów dla zielonej energii

Czterdzieści tysięcy certyfikatów dla zielonej energii

13 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał świadectwo pochodzenia energii elektryczną wytworzonej w odnawialnym źródle energii o numerze 40 tys. Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie "zielonym certyfikatami", zostało wydanych od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia - jednego z elementów wsparcia OZE, czyli od 1 października 2005 r.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Zielone certyfikaty, wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających, mogą być zbywane przez ich posiadaczy na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących zieloną energię przyjazną środowisku.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.streemo.pl