Wciąż budujemy energochłonne domy

Wciąż budujemy energochłonne domy

Dziś, kiedy ceny energii i paliw rosną, nikt się już nie zastanawia czy zmniejszyć zużycie energii, ale jak to zrobić. Większość z nas ma świadomość, że to właśnie w naszych domach i mieszkaniach znajdują się potencjalne oszczędności. Wciąż jednak 57 proc. społeczeństwa uważa, że najlepszym sposobem na oszczędzanie energii są energooszczędne żarówki i sprzęt AGD.

W 2010 r. firma BuildDesk przeprowadziła badania dotyczące certyfikacji i efektywności energetycznej budynków wśród kilku grup społecznych, w tym projektantów, architektów, deweloperów oraz inwestorów indywidualnych. Firma przygotowała również "Raport - Stan energetyczny budownictwa w Polsce", oparty na danych z ponad 40.000 certyfikowanych w latach 2009-2010 budynków. Zarówno wyniki Badań, jak i dane pochodzące z Raportu potwierdzają, że wciąż jeszcze mamy sporo do zrobienia w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności energii w naszym kraju.

Niestety tylko 6 proc. ankietowanych jest zdania, że sposobem na zaoszczędzenie energii jest ocieplenie budynku czy racjonalne korzystanie z ciepłej wody. Tymczasem obecny poziom projektowania i wznoszenia budynków mieszkalnych zużywających aż 30 proc. całkowitej energii wykorzystywanej w gospodarce, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pomimo rosnących wymagań dotyczących elementów, które mają wpływ na charakterystykę energetyczną (obudowy budynku, systemy instalacji etc.), nasze budownictwo wciąż nie jest energooszczędne. Pocieszający może być fakt, że aż 59 proc. ankietowanych uważa, że efektywność energetyczna budynków będzie miała wpływ na jego cenę.

Podział zapotrzebowania na energię w Polsce i Europie

Zużycie w Europie w 2007 % Zużycie w Polsce w 2007 %
Przemysł 28% Przemysł 29%
Transport 33% Transport 24%
Gospodarstwa  domowe 25% Gospodarstwo domowe 30%
Rolnictwo 2% Rolnictwo 6%
Usługi, etc. 12% Usługi, etc. 11%

źródło: EUROSTAT Energy and transport figures 2010 (EU-27)


Przyjęta w 2010 r. nowelizacja Dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, wprowadza perspektywicznie od 31 grudnia 2020 r. obowiązek wznoszenia obiektów o bardzo niskim zużyciu energii. Szacuje się, że może to oznaczać około 50 kWh/m2/rok dla Polski. Tymczasem średnia wartość zapotrzebowania na energię końcową (energię zużywaną przez budynek) dla istniejących budynków jednorodzinnych w Polsce wynosi 207 kWh/m2rok. Z kolei dla nowych budynków jednorodzinnych, wybudowanych po 2008 r., wartość ta sięga 142 kWh/m2rok. W przypadku obiektów już istniejących, jest to o tyle zrozumiałe, iż stan ten wynika z dużo niższych wymagań technicznych w latach ubiegłych.