Druga edycja GreenEvo

Druga edycja GreenEvo

Aż 21 zielonych technologii, które w ramach II edycji projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii mają szanse na kompleksowy rozwój i promocję za granicą. Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii znalazły się rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, energooszczędności, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza.

Zielone technologie to jedno z narzędzi do kształtowania zielonej gospodarki i osiągania zielonego wzrostu. To globalny trend, za którym Polska chce podążać pokazując najlepsze krajowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i promując je na kluczowych zagranicznych rynkach, mówił minister Andrzej Kraszewski komentując wyniki konkursowego naboru zielonych technologii do II edycji GreenEvo.

W tym roku kapituła konkursu złożona z wybitnych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w MŚ, zakwalifikowała do udziału w projekcie innowacyjne polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju i ekspansji zagranicznej. Spośród 36 rozwiązań zgłoszonych do II edycji, 21 otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych. Projekt GreenEvo umożliwi rozwój polskich zielonych technologii na rynkach międzynarodowych.

Ocena wniosków obejmowała - formalne i merytoryczne - kryteria obligatoryjne oraz kryteria fakultatywne. Podczas kwalifikacji technologii do udziału w projekcie, brano pod uwagę jedynie wdrożone rozwiązania, a nie pomysły i koncepcje. Oceniano czy dana technologia wspiera szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz czy rozwiązanie jest sprawdzone, tzn. funkcjonuje na rynku i czy jest wdrożone u rzeczywistych klientów. Istotnymi kryteriami były również wkład w rozwój rodzimej myśli technologicznej i możliwości eksportowe.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. W tym roku, przy realizacji drugiej edycji projektu GreenEvo, ministerstwo chce jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Ponadto planowane jest połączenie działań realizowanych w ramach projektu z inicjatywą Unii Europejskiej - Programem Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). ETV jest narzędziem, którego celem jest przede wszystkim umożliwienie wdrażania na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców tych rozwiązań.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Od ponad roku dzięki projektowi Ministerstwa Środowiska i rządowemu wsparciu działa projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, który wspiera innowacyjne polskie zielone technologie i pomaga w ich transferze na zagraniczne rynki.

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.greenevo.gov.pl