Wsparcie efektywności energetycznej - białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu

Wsparcie efektywności energetycznej - białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza nowy system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, opierających się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii, tzw. czerwonych i zielonych certyfikatów. W związku z wprowadzeniem nowej ustawy powstają nowe obowiązki, zarówno dla firm objętych dotychczas obowiązkiem rozliczania certyfikatów energetycznych jak również dla zupełnie nowych podmiotów.

W dniu 4 marca 2011 r. Sejm przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Nowe rozwiązania pomogą zracjonalizować ceny energii dla odbiorców końcowych oraz zwiększą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności.

Wszystkich zainteresowanych tych tematem zapraszamy na szkolenie "Wsparcie efektywności energetycznej - białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu" organizowane przez CBE Polska w dniu 19 maja 2011 r. w Warszawie. Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki, który z ramienia Urzędu będzie nadzorować kwestie wydawania i umarzania świadectw efektywności energetycznej.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia:

 • Dyrektywa 2006/32/WE - zakres implementacji, obowiązywanie, podmioty zobowiązane i uprawnione;
 • Polityka energetyczna do 2030 r. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej;
 • Obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej;
 • Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
 • Białe certyfikaty: zakres obowiązku, podmioty zobowiązane, warunki uzyskania, prawa majątkowe;
 • Obowiązkowe audyty efektywnościowe i ich weryfikacja;
 • Sankcje za brak realizacji przedsięwzięcia: kary pieniężne, podstawy i zasada wymiaru.

Szkolenie organizowane jest dla podmiotów zobligowanych do uzyskania białych certyfikatów:

 • firm sprzedających energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym;
 • przedsiębiorstw, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie;
 • jednostek sektora publicznego (rządowych i samorządowych) zobowiązanych do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie;
 • audytów energetycznych budynków;
 • deweloperów;
 • dostawców rozwiązań i technologii na rzecz podniesienia efektywności energetycznej

Więcej informacji o projekcie na stronie organizatora.

źródło: CBE Polska