IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Po raz czwarty Instytut Energetyki Odnawialnej organizuje 31 maja 2011 r. Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, któremu towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Forum adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych termicznych oraz inwestorów publicznych, w tym do samorządów regionalnych.

Tradycją już jest, że Forum to okazja do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w sektorze energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki pod hasłem "przemysł słoneczny innym przemysłom".

Specjalnymi gośćmi Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będą:

 • Robin Welling - Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej,
 • Roger Hackstock - dyrektor zarządzający AustriaSolar - firmy, która po raz pierwszy w Europie w 2001 r. zorganizowała Europejskie Słoneczne Dni,
 • Jan Erik Nielsen - sekretarz Solar Key Network z firmy PlanEnergi.

Podczas Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej przedstawione zostaną m.in:

 • rynek kolektorów słonecznych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych corocznie przez IEO;
 • trendy, kierunki rozwoju i rynek kolektorów słonecznych w UE: zbiorcze statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF;
 • instrumenty wsparcia zielonego ciepła w nowej  ustawie dot. OZE;
 • kampanie informacyjne i marketingowe jako instrumenty wsparcia sektora energetyki słonecznej: podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni (kampania odbędzie się w pierwszej połowie maja) oraz doświadczeń austriackich;
 • wnioski i podsumowanie rocznej działalności programu kredytów z dotacją na budowę instalacji kolektorów słonecznych NFOŚiGW;
 • energetyka słoneczna w zastosowaniach przemysłowych: systemy magazynowania energii w instalacjach słonecznych termicznych, zarządzania energią i inteligentne sieci.

Końcowym elementem Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie panel dyskusyjny, którego głównymi tematami będą:

 • potrzeby inwestorów i nowe możliwości wsparcia finansowego dla sektora kolektorów słonecznych;
 • nowe technologie i rynki dla kolektorów słonecznych.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki,  NFOŚiGW, Związku Banków Polskich,  PKPP Lewiatan,  Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,  Panelu Słonecznego,  Związku Powiatów Polskich. Więcej informacji na temat Forum oraz rejestracja na stronie organizatora.

Forum odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Patronatem Honorowym są: Wicepremier i Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak, Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Jan Rączka.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej