Rośnie liczba zainteresowanych inwestowaniem w OZE

Rośnie liczba zainteresowanych inwestowaniem w OZE

Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczba zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii jest wciąż niesłabnąca. W trzecim naborze wniosków o dofinansowanie wpłynęło ich bowiem aż 151 projektów.

Łączny koszt wniosków o dofinansowanie przekraczał 5,5 mld zł. Wybrano 65 przedsięwzięć, które otrzymają ponad 1,2 mld zł wsparcia.  NFOŚiGW podkreśla, że to rekordowy nabór wniosków na OZE.

Nabór wniosków trwał od początku grudnia 2010 roku do stycznia br. Liczba złożonych projektów jest większa niż w obu poprzednich konkursach łącznie. Zainteresowanych inwestowaniem w OZE ubiegali się o ponad 3 mld zł dofinansowania dla projektów, których łączny koszt całkowity przekraczał 5,5 mld zł.

Aby przekazać ze środków publicznych wielomilionowe dofinansowanie inwestycji obarczonych wysokim ryzykiem technologicznym, kontraktowym, biznesowym i regulacyjnym, NFOŚiGW wymagał udokumentowania gotowości realizacyjnej składanych projektów, co w przypadku OZE zajmuje wyjątkowo dużo czasu i część inwestorów nie zdążało na czas skompletować odpowiednich dokumentów.

Oferując promesy nie musimy otrzymać wszystkich dokumentów, a wnioskodawca otrzymuje od nas wiążące zobowiązanie dofinansowania wyjaśnia Jan Rączka, prezes NFOŚiGW. Teraz inwestor ma do 15 miesięcy na skompletowanie dokumentacji.

Rosnąca liczba zainteresowanych inwestowaniem w OZE, to zdaniem NFOŚiGW zasługa ułatwień wprowadzonych do regulaminu, polegających na możliwości udzielenia promesy pożyczki i wydłużonym okresie przygotowania inwestycji.

Na podstawowej liście rankingowej znalazło się 65 projektów, których łączny koszt całkowity przekracza 1,8 mld zł, natomiast wsparcie w formie pożyczki z NFOŚiGW to ponad 1,2 mld zł. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą inwestycji z zakresu biogazu (23 projekty), biomasy (8), energetyki wiatrowej (24), geotermii (1) i kogeneracji (9).

Po raz pierwszy od trzech lat liczba projektów dotyczących uzyskiwania energii z biomasy i biogazu przewyższyła liczbę zgłoszonych do dofinansowania siłowni wiatrowych tłumaczy wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Po zrealizowaniu inwestycji w OZE, które znalazły się na podstawowej liście rankingowej tego konkursu, polski system energetyczny zostanie zasilony łączą mocą 234 MW energii elektrycznej i 175 MW energii cieplej.

Roczna produkcja uzyskanej w ten sposób elektryczności na poziomie ok. 1,2 TWh wystarcza do zasilania miasta wielkości Częstochowy (0,98 TWh) zaś ilość energii cieplnej (1,4 TWh/rok) pokryje zapotrzebowanie dwóch takich miast obrazuje NFOŚiGW.

Dzięki realizacji tych inwestycji unikniemy ponadto emisji 1,6 mln ton dwutlenku węgla dodaje wiceminister środowiska.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik