Nowa inicjatywa PLGBC Healthy Kids = Zdrowe Dzieci

Nowa inicjatywa PLGBC Healthy Kids = Zdrowe Dzieci

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego rusza z inicjatywą PLGBC Healthy Kids = Zdrowe Dzieci. Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat jakości powietrza we wnętrzach wśród ogółu społeczeństwa. PLGBC również planuje aspekt charytatywny akcji.

W związku z tym, że spędzamy ponad 90% swojego czasu wewnątrz budynków, a 1/3 wszystkich obiektów ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, jest to szczególnie ważne aby jak najszybciej zacząć szerzyć wiedzę na ten temat w Polsce, mówi Agnes Vorbrodt, Założycielka, Dyrektor Wykonawcza i Wice Prezydent PLGBC. PLGBC zaprasza do współpracy wszystkie firmy i jednostki, którym również zależy na zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa naszym dzieciom!

Akcja PLGBC Healthy Kids = Zdrowe Dzieci została ogłoszona podczas World Green Building Week w Warszawie 20 września 2011. PLGBC planuje przygotować serię artykułów kierowanych do rodziców, nauczycieli i dziadków naszych Polskich pociech. Zostaną opublikowane także informacje dotyczące problemów z IEQ (jakością powietrza wewnątrz budynków) w prasie branżowej.

W ramach akcji PLGBC Healthy Kids = Zdrowe Dzieci, przy pomocy Członków PLGBC i sponsorów, Stowarzyszenie będzie przemieniać losy biednych dzieci, jeden dom małego dziecka za drugim. Kulminacją będzie wytypowanie serii domów małego dziecka, w których PLGBC wraz z firmami Członkowskimi i sponsorami wybuduje/wyposaży pomieszczenia zdrowej zabawy.

W następnym etapie PLGBC planuje również przygotować "green toolkit", zestaw informacji na temat IEQ, który będzie przekazywany szkołom i przedszkolom w celu poprawienia wiedzy z tego zakresu. PLGBC ma nadzieję, że wpłynie w ten sposób na zamówienia publiczne oraz na prywatne przetargi, powodując, że nowopowstające oraz remontowane obiekty będą budowane zgodnie z zasadami budownictwa ekologicznego.

źródło i zdjęcie: PLGBC