Rozwój ekologicznego budownictwa

Rozwój ekologicznego budownictwa

Projekty domów energooszczędnych stają się coraz popularniejsze. Również w Polsce budownictwo ekologiczne powoli staje się trendem, gdyż po 2020 roku tylko takie projekty będą mogły być realizowane.

Aby ekologiczne budownictwo spełniało swe założenia, budynki powinny w maksymalny sposób wykorzystywać naturalne źródła energii i minimalizować jej zużycie do ogrzewania pomieszczeń. W warunkach panujących w Polsce, przy energooszczędnym projektowaniu i budowie nowych obiektów oraz przy termomodernizacji budynków już istniejących, istotne jest zapewnienie właściwego wykorzystania energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (materiały budowlane, izolacje, okna), instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, automatyki w układach kontroli i sterowania warunkami mikroklimatu pomieszczeń użytkowych, a także wykonywanie pomiarów zużycia energii.

Dążenie do samowystarczalności energetycznej budynków to właśnie jeden z postulatów nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej, które wejdą w życie po 2020 roku. Według nowych przepisów budownictwo mieszkaniowe powinno maksymalnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, a wykorzystywana przez budynki energia w znacznej części powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Aby przyspieszyć rozwój ekologicznego budownictwa państwa UE mają wspierać montaż instalacji paneli słonecznych, poprawę wydajności ogrzewania i klimatyzacji oraz stosowanie tzw. inteligentnych liczników, które dają możliwość kontrolowania zużycia prądu i dostosowania konsumpcji energii elektrycznej do potrzeb.

Wspierana przez UE ma być także modernizacja istniejących budynków, aby zminimalizować w nich utratę energii. Na finansowanie niezbędnych modernizacji przewidywane są dotacje z UE, jednak konkretne programy są dopiero w przygotowaniu. Według przewidywań Komisji Europejskiej ekologiczne projekty to również korzyści dla użytkowników, którzy będą mogli zaoszczędzić około 300 euro rocznie, gdyż spadną koszty dodatkowe.

Informacje o udziale odnawialnych źródeł energii użytych do poprawy bilansu energetycznego powinny być zawarte w certyfikatach energetycznych budynków. Ostateczny kształt certyfikatu energetycznego ma zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską do 2011 r. Dokument będzie musiał posiadać każdy nowo powstały budynek.

Zmiany, które UE chce wprowadzić przyczynią się do obniżenia kosztów użytkowania budynków, a także wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne. Inwestorzy zaś powinni na etapie projektowania wprowadzać nowe, proekologiczne rozwiązania stosowane w budownictwie.

źródło: www.money.pl
zdjęcie: Archipelag