Skutki

Skutki "zielonej rewolucji" w energetyce

Zdaniem przewodniczącego Europarlamentu prof. Jerzego Buzka, "zielona rewolucja" w energetyce może zarówno wpłynąć pozytywnie na gospodarkę i pomóc rozwijać ją, jak i zdaniem niektórych stłamsić ją.

Przewodniczący dodaje, iż decyzje dotyczące energetyki będą kluczowe dla dalszego rozwoju UE. Wspólnota w ramach "zielonej rewolucji" chce zmniejszyć emisje gazów szkodliwych dla atmosfery. Będzie to jednak oznaczało duże nakłady inwestycyjne, a w związku z tym także możliwy wzrost cen energii elektrycznej. Np. tzw. zero emisyjne elektrownie węglowe mają znacznie niższą sprawność od istniejących klasycznych elektrowni opalanych węglem. W najgorszym przypadku może więc zacząć występować niedobór energii.

Z drugiej strony ochrona klimatu może zmniejszyć zmiany w nim zachodzące. Zdaniem części specjalistów "zielona rewolucja" zmniejszy wydatki np. na ochronę przed skutkami katastrof spowodowanych przez podnoszenie się poziomu mórz i oceanów i np. huraganów.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.dofinansuj.pl