Wzorowa segregacja śmieci w Łodzi

Wzorowa segregacja śmieci w Łodzi

Skuteczność pracy sortowni w Łodzi to między innymi zasługa mieszkańców miasta, którzy coraz liczniej i sumienniej wywiązują się z obowiązku segregowania swoich odpadów. W minionym 2011 r. do ponownego przetworzenia pozyskano 6 tysięcy ton surowców.

W 2010 r. do sortowni przywieziono ponad 86 tysięcy ton odpadów komunalnych. W wyniku mechanicznego i ręcznego sortowania odzyskano z nich 5 tysięcy ton surowców wtórnych takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metale czy szkło.

W 2011 r. z 84 801 ton odpadów, które trafiły do sortowni odpadów w Łodzi pozyskano blisko 6 tysięcy ton surowców do ponownego przetworzenia. Z masy odpadów komunalnych zebranych w 2011 r. zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku pozyskano między innymi odpadów z drewna (1,5 razy więcej) folii (wzrost o 20 procent), o ponad 12 procent więcej butelek typu PET, zaś odpadów szklanych zgromadzono więcej niż w 2010 r. o ponad 9 procent.

Sortownia w Łodzi przy ulicy Zamiejskiej działa od 2005 r. Jej budowa w 60. procentach została sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Sortownię od łódzkiego samorządu dzierżawi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź. W tym roku planowane jest doposażenie sortowni w dodatkowe urządzenia, które wspomogą proces odzysku surowców wtórnych.

źródło i zdjęcie: www.mpolodz.pl