Odpady RTV i AGD pozostaw w GRATOWOZIE!
Odpady RTV i AGD pozostaw w GRATOWOZIE!
Mieszkańcy Poznania mogą nieodpłatnie zostawiać odpady RTV i AGD w Mobilnym Punkcie Gromadzenia Odpadów Problemowych. GRATOWÓZ, to specjalny samochód, który zgodnie z ustalonym harmonogramem kursuje po Poznaniu i odbiera od mieszkańców odpady problemowe.

Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec Poznania może dostarczyć nieodpłatnie wytworzone w domu odpady RTV i AGD, do których zaliczamy: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, pralki, lodówki itp. GRATOWÓZ kursuje według harmonogramu ustalonego na cały rok kalendarzowy 2012.

Poznański Gratowóz nie przyjmuje takich odpadów jak:

  • farby i opakowania po farbach;
  • rozpuszczalniki;
  • przeterminowane leki;
  • filtry olejowe;
  • zaolejone szmaty;
  • opakowania po substancjach niebezpiecznych;
  • odpady wielkogabarytowe, gruz, opony;
  • materiały zawierające azbest;
  • odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR dotyczące drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu prowadzi także stacjonarne Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych. Tam mieszkańcy Poznania mogą zostawiać wszelkie problemowe odpady.

Szczegółowy harmonogram do pobrania na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

źródło i zdjęcie: www.odpady.poznan.pl