"Niska emisja - wysokie ryzyko" - Kampania na rzecz czystego powietrza
"Niska emisja - wysokie ryzyko" - Kampania na rzecz czystego powietrza
Przeświadczenie, że spalenie śmieci jest łatwym sposobem na rozwiązanie wielu domowych problemów jest bardzo złudne. Nic bardziej mylnego! Problemy dopiero wtedy się zaczynają. Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi z domowych pieców.

"Niska emisja - wysokie ryzyko" to kampania TAURONU Ciepło i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informująca mieszkańców Aglomeracji Śląska i Zagłębia o wysokim ryzyku związanym z niską emisją.

Przyczyn powstawania niskiej emisji jest kilka. Pierwsza z nich, to przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze. Poczciwa "koza" czy piec kaflowy, nie gwarantują optymalnych warunków dla procesu spalania. Kolejna przyczyna to oczywiście śmieci, które służą do palenia - opony, plastikowe opakowania czy lakierowane meble zawierają ogromne ilości niebezpiecznych związków chemicznych.

Ogromną rolę odgrywa także jakość kupowanego węgla. Taki węgiel ma dużą domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego - przy spalaniu uwalnia trujące substancje. Jest niskokaloryczny - nie daje dużo ciepła i trzeba palić go częściej i więcej.

Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych kotłach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla.

Co zawiera dym i pył?

Częstymi składnikami niskoemisyjnego dymu i pyłu są:

 • tlenki węgla;
 • tlenki siarki i azotu;
 • groźne związki chloru i fluoru;
 • metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom;
 • WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo[a]pirenem);
 • węglowodory alifatyczne;
 • aldehydy i ketony;
 • dioksyny;
 • furany;
 • pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

Jaki wpływ na organizm może mieć niska emisja?

Trujące związki chemiczne pochodzące z niskiej emisji przenikają do organizmu ludzi powodując szereg chorób:

 • bóle głowy,
 • podrażnienia,
 • alergie,
 • choroby układu oddechowego,
 • choroby układy krążenia,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby szpiku kostnego,
 • choroby wątroby,
 • nowotwory,
 • bezpłodność,
 • mutacje DNA.

Jak rozwiązać problem niskiej emisji?

Aby rozwiązać problem niskiej emisji stosuj się do poniższych zaleceń:

 • Nie pal śmieci.
 • Rozmawiaj o problemie spalania śmieci z sąsiadami, rodziną, znajomymi. Uświadamiaj jak groźny jest to problem.
 • Zwracaj uwagę na jakość kupowanego węgla.
 • Wymień niesprawny i nieekologiczny kocioł węglowy.
 • Przyłącz się do wspólnej sieci ciepłowniczej.

Fakty na temat niskiej emisji:

 • 28 tys. Polaków zmarło z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2003 r.
 • Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany.
 • Niska emisja przyczynia się do śląskich kwaśnych deszczy.
 • Mutacja materiału genetycznego to jeden z możliwych skutków niskiej emisji.
 • W ekstremalnych przypadkach niska emisja może doprowadzić do śmieci.
 • "Niska emisja - Wysokie ryzyko" to pierwsza w Polsce kampania skierowana do mieszkańców domów wielorodzinnych.
 • Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji, wnikają w rosnące warzywa i owoce.
 • Śląskie powietrze zawiera 1/3 całego dwutlenku węgla wyemitowanego w kraju.


Szczegóły na temat zakresu kampanii dostępne są na stronie organizatora.

źródło: www.niskaemisja-wysokieryzyko.pl