II Krajowe Forum Spalania Biomasy

II Krajowe Forum Spalania Biomasy

II Krajowe Forum Spalania Biomasy jest debatą poświęconą wszelkim aspektom wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Tegoroczna edycja Forum będzie miała charakter międzynarodowy, co umożliwi przyjrzenie się zagranicznym doświadczeniom. Tematem przewodnim spotkania będą: "Regulacje, doświadczenia, inwestycje, rozwój".

Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2012 r. w Krakowie. Gospodarzem Honorowym tegorocznej edycji jest  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Politechnika Opolska, Politechnika Częstochowska, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Szwedzko - Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych oraz EURELECTRIC - Union of the Electricity Industry. Partnerem technologicznym Forum została firma FP Engineering.

Forum Spalania Biomasy jest dwudniową i cykliczną debatą poświęconą wszelkim aspektom wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Jest reakcją na problemy i pytania dotyczące wszelkich aspektów tego procesu. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku, tegoroczna edycja Forum będzie miała charakter międzynarodowy co umożliwi przyjrzenie się zagranicznym doświadczeniom. Tematem przewodnim II edycji Forum będą: "Regulacje, doświadczenia, inwestycje, rozwój".

Forum Spalania Biomasy organizowane jest od 2011 r. przez Zespół Center for Business Education. Jego pierwsza edycja powstała przy współpracy min. Przedstawicieli Politechniki Częstochowskiej oraz odbyła się w siedzibie wspomnianej Uczelni. Forum miało charakter konferencyjno - pokazowy. Podczas dwóch dni gościliśmy ponad 230 przedstawicieli kluczowych przedsiębiorstw sektora energetycznego, kadrę naukową jak również najważniejszych dostawców rozwiązań dlatego sektora.

Wśród uczestników II Krajowego Forum Spalania Biomasy znajdą się eksperci oraz kluczowe postacie branży energetycznej, świata polityki, nauki oraz przemysłu. Uwzględniając zapotrzebowanie rynku oraz  strategiczną rolę korzystania z doświadczeń zarówno krajowych jak i zagranicznych obecna  edycja Forum będzie  miała charakter międzynarodowy.

W trakcie konferencji swoją wiedzą podzielą się zarówno przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw energetycznych w kraju jak i zaproszeni zagraniczni goście reprezentujący stowarzyszenia naukowe, wytwórców energii oraz dostawców technologii.

Do udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności:

 • przedstawiciele: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii, wykorzystujących biomasę w produkcji energii;
 • inwestorzy;
 • dostawcy i producenci biomasy;
 • dostawcy produktów i rozwiązań technologicznych;
 • firmy doradcze i inżynieryjne;
 • firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów;
 • przedstawiciele  banków finansujących inwestycje energetyczne;
 • przedsiębiorstwa przemysłu stalowego,rafinerie, huty, cementownie;
 • przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego, koksowniczego, szklarskiego, ceramicznego i spożywczego;
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką inwestycji w sektorze energetycznym oraz kwestią proekologicznych rozwiązań w energetyce.

Kluczowe zagadnienia II Krajowego Forum Spalania Biomasy

Eksperci zaprezentują nowinki technologiczne, jak również podzielą się doświadczeniami z procesu wykorzystania biomasy we własnych przedsiębiorstwach energetycznych. Poza powyższym, szczegółowo omówią ryzyka oraz uboczne efekty wykorzystania biomasy w procesie wytwarzania energii.

Problematyka wykładów obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • otoczenie regulacyjne i nadzór nad rynkiem: podobieństwa i różnice w kraju i za granicą;
 • prawo jako czynnik rozwoju inwestowania w instalacje biomasowe;
 • propozycje restrukturyzacji prawnego otoczenia biomasy;
 • nowe odmiany biomasy, ich klasyfikacja w świetle przepisów  i proces importowania do kraju;
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie pozyskiwania surowca oraz zawierania umów międzynarodowych z dostawcami;
 • efektywność wykorzystania surowca z pozycji instalacji;
 • przeprowadzenie procesu inwestycyjnego: finansowanie, projekt, zezwolenia, odbiory i rozruch;
 • redukcja emisji SO2, Nox, CO2 oraz pyłowych części stałych i zanieczyszczeń organicznych;
 • problemy i przeszkody związane z zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania;
 • case study: wytwórcy energii, dostawcy surowca, technologie;
 • problemy i przeszkody związane z zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania;
 • case study: wytwórcy energii, dostawcy surowca, technologie.

Szczegółowe informacje odnośnie II Krajowego Forum Spalania Biomasy na stronie: www.spalaniebiomasy.pl.

źródło: CBE Polska