Europejski rynek oświetlenia wydajnego energetycznie

Europejski rynek oświetlenia wydajnego energetycznie

Rozwój rynku oświetlenia wydajnego energetycznie jest przede wszystkim konsekwencją regulacji Unii Europejskiej zalecających stopniowe wycofywanie z użytku lamp żarowych i innych mało efektywnych technologii oświetleniowych. Świetlaną przyszłość rynku przesłaniają jednak obawy dotyczące jakości nowych produktów oraz ich stosunkowo wysoki koszt początkowy.

Z nowej analizy Frost & Sullivan pt. "Europejski rynek oświetlenia wydajnego energetycznie" wynika, że rynek w 2011 r. uzyskał przychody w wysokości 1,15 mld USD. Ponadto ocenia się, że do roku 2018 wartość rynku osiągnie 1,92 mld USD. Choć obecnie największy segment produktów rynku stanowią kompaktowe lampy fluorescencyjne (ang. Compact Fluorescent Lamp, CFL), segment diod elektroluminescencyjnych (ang. Light Emitting Diode, LED) będzie się szybko rozwijał wraz z rozwojem technologii i spadkiem cen.

Cel UE zakładający zredukowanie emisji CO2 o 20% do 2020 r. pociągnął za sobą wprowadzenie kilku dyrektyw, włączając Dyrektywę w sprawie produktów zużywających energię (ang. Energy using Products, EuP) oraz Dyrektywę w sprawie wydajności energetycznej budynków (ang. Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), które nakładają  standardy wydajności energetycznej na budynki i produkty zużywające energię, włączając produkty oświetleniowe, stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. Doprowadziło to do stopniowego wycofywania z produkcji lamp żarowych i innych mało wydajnych źródeł światła w całej UE.

Lampy wydajne energetycznie mają wyższą cenę początkową w porównaniu z mniej wydajnymi źródłami światła. Ponadto europejscy konsumenci preferują jakość i kolor światła lamp halogenowych i żarowych w porównaniu z wydajnymi energetycznie alternatywnymi produktami. Te czynniki stanowiły do tej pory znaczącą przeszkodę dla szerokiej akceptacji rozwiązań wydajnego oświetlenia przez odbiorców.

Wysoka cena początkowa wydajnych energetycznie technologii oświetleniowych jest barierą dla penetracji rynku, zwłaszcza we wrażliwym cenowo sektorze mieszkalnym, zauważają analitycy Frost & Sullivan. Konsumenci z tego sektora, stanowiący największy segment użytkowników końcowych na rynku oświetlenia, również preferują jakość światła zapewnianą przez lampy żarowe w porównaniu z ich wydajnymi energetycznie odpowiednikami.

Konkurencyjne ceny oraz zapewnienie produktom wysokiej jakości są kluczowe dla zwiększania udziałów w rynku oświetlenia wydajnego energetycznie. Rolą producentów jest dotrzymanie reklamowanych obietnic dotyczących jakości światła oraz długości życia produktów oświetleniowych.

Podczas gdy ceny lamp CFL i LED w dużym stopniu zależą od presji rynku w końcowej części łańcucha dostaw, to do producentów należy utrzymywanie wysokiej jakości produktów, stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. Niemniej jednak utrzymywanie konkurencyjnych cen także będzie sprzyjało pozyskiwaniu udziału w rynku.

źródło: Frost & Sullivan
zdjęcie: Osram