Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Na zlecenie Ministerstwa Środowiska powstały "Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi". Opracowanie zawiera kompleksowy opis systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzonego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

"Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi", autorstwa dr inż Zbigniewa Grabowskiego, zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Środowiska w dziale "Baza wiedzy - Opracowania i ekspertyzy". Na opracowanie to czekało wielu pracowników gminnych, dla których opisano działania w zakresie odpadów komunalnych. Publikacja zawiera szereg praktycznych wskazówek w zakresie, m. in. działań logistycznych oraz działań prawnych niezbędnych dla budowy nowego systemu.

"Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska.

źródło: Ministerstwa Środowiska
zdjęcie: www.stolicaczystosci.pl