ISOVER nagrodził najbardziej efektywną gminę w Polsce

ISOVER nagrodził najbardziej efektywną gminę w Polsce

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Polska, jako główny partner tegorocznej edycji "Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce", organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, przyznał gminie Czersk specjalną nagrodę za działania promujące budownictwo "o niemal zerowym zużyciu energii".

"Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce" skierowany był do samorządów z terenu całej Polski. Spośród 42 gmin, które wyraziły chęć udziału w tegorocznej edycji, 28 z nich złożyło wymaganą dokumentację. Do końca marca br. Jury złożone z ekspertów KAPE S.A., Ministerstw: Gospodarki i Środowiska, Związku Miast Polskich oraz Partnerów konkursu - w tym także ISOVER - wyłoniło laureatów w trzech kategoriach.

Ocenie poddano zeszłoroczne oszczędności zużycia energii w wyniku wdrożenia wybranych przedsięwzięć w stosunku do lat 2010 i 2009. Pod uwagę wzięto także osiągnięcia płynące z realizacji energooszczędnych rozwiązań na rzecz społeczności lokalnej.

Zwyciężyły gminy: Czersk (kategoria do 30 000 mieszkańców), Piekary Śląskie (kategoria od 30 000 do 100 000 mieszkańców) oraz Gdynia (kategoria powyżej 100 000 mieszkańców).

Laureatów uhonorowano statuetkami, dyplomami oraz nagrodami w wysokości 10 000 złotych. Partnerzy tegorocznej edycji przyznali także dodatkowe wyróżnienia.

Benedykt Korduła, Dyrektor Marketingu ISOVER, wręczył Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi statuetkę "Najbardziej efektywnego energetycznie miasta", jednocześnie podkreślając, że za licznymi sukcesami tej miejscowości stoją oddani jej ludzie. Podsumowując z kolei zwycięstwo Czerska, zwrócił uwagę na kompleksowe działania ograniczające zużycie energii na terenie gminy oraz promocję idei energooszczędności wśród jej mieszkańców, którym przysługuje zwolnienie od podatku za poddanie swoich budynków termomodernizacji. Zaprosił także przedstawicieli gminy Czersk do zakładu produkcyjnego ISOVER w Gliwicach, aby przedstawić proces wytwarzania izolacji o najlepszych parametrach technicznych na świecie.

W trakcie uroczystej gali Henryk Kwapisz - Menadżer Rozwoju Rynku ISOVER - przybliżył zebranym gościom zagadnienie "budownictwa przyszłości", opartego o koncepcję Multi-Comfort House - rozwiązań przyjaznych środowisku, a zarazem zapewniających komfortowy klimat i bezpieczeństwo użytkowania.

Wszyscy korzystamy z energii. Tradycyjne zasoby naturalne służące do jej wytwarzania są nieodnawialne. Polskie budownictwo odpowiada za 40% zużycia energii, dlatego musimy wykorzystywać potencjał efektywności energetycznej, drzemiący w tej branży. Istnieje potrzeba szybkiego wprowadzenia rozwiązań oszczędzających energię, zarówno w gminach, jak i życiu codziennym, zaznaczył Henryk Kwapisz.

"Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce" doskonale wpisuje się w realizację celu obniżenia przez Polskę zużycia energii finalnej o 9% do 2016 r. Na podstawie ustawy o efektywności energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek włączenia się do wdrożenia tego celu poprzez realizację wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej, do których należy m.in. "realizacja i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej".

żródło i zdjęcie: ISOVER